G� til hovedindholdet

Motion i arbejdstiden – en investering

Elastiktræning i arbejdstiden gavner både de ansattes sundhed og virksomhedens bundlinje hos Nestlé, som har taget elastiktræning og avancerede, konkurrencebetonede motionstilbud til sig.

Sundhedschefen har en kurv med friske forsyninger af elastikker med sig under armen, da hun træder igennem sikkerhedsslusen ved elevatoren på tredje sal og hilser på de kolleger, der er mødt op til mandagstræningen. De står klar i en cirkel ude på midtergangen og har allerede udvalgt sig en sort eller rød elastik fra krogene på væggen.

- Vi vil have de gamle elastikker, de er ikke så hårde, bliver der muntert bemærket. Men da træningen først går i gang, fejler ambitionerne ikke noget.  

Så er det vægtløfteren. Det er her, I gerne må se bistre ud, mens I laver den, siger sundhedschef Susanne Wolff og viser, hvordan elastikken føres korrekt op fra skuldrene. Hun bruger ikke lang tid på forklaringer i dag, for alle deltagerne har været med mange gange. Nogle af dem kender øvelserne så indgående, at de overtager rollen som instruktør, når Susanne er bortrejst.    

Øget produktivitet og mindre sygefravær

medarbejdere træner med elastik

Elastiktræningen hos fødevarekoncernen Nestlé foregår midt på en trafikeret kontorgang. Ørestaden, hvor det danske kontor ligger, er denne dag forblæst og grå, men indenfor varmer store designlamper op sammen med runde møbler i forårsfarver. Svenske, tyske og danske stemmer blander sig mellem hinanden og fortæller, at vi er i en international koncern.    

Træningen med elastikker mandag og fredag har i over tre år været det stabile element i en bredere strategisk sundhedsindsats, fortæller sundhedschef Susanne Wolff:

- Vi var for nogle år siden med i en undersøgelse fra Syddansk Universitet, der bekræftede det, ledelsen her i Nestlé selv troede på: at det er rentabelt , hvis en virksomhed investerer helhjertet i medarbejdernes sundhed.

Undersøgelsen dokumenterede, at målrettet motion i dagligdagen i en virksomhed øger produktiviteten hos medarbejderne med 10 procent og reducerer korttidssygefraværet med hele 56 procent.  

Motion i arbejdstiden

I Nestlé kommer det helhjertede til udtryk i, at motionen er integreret i arbejdstiden og ikke blot består af løsrevne tilbud som for eksempel et træningscenter i kælderen. Sundhedstiltagene bakkes desuden tydeligt op af den øverste ledelse på virksomhedens interne medier.

Susanne Wolffs stilling som sundhedschef er i sig selv et eksempel på, at Nestlé tager sundhed alvorligt. Hvor mange andre virksomheder overlader sundhedstiltagene til HR-afdelingen eller arbejdsmiljørepræsentanten, der også skal passe deres øvrige arbejde, skal Susanne udelukkende tage sig af sundhed. Hun har derfor ressourcer til løbende at finde på aktiviteter, der giver et sundere og dermed mere arbejdsomt liv til medarbejderne. For det gælder med både elastiktræning og andre tiltag, at folk skal holdes til ilden. Nogle gange møder kun to op til elastiktræningen, andre gange 20.

Susanne Wolff kunne naturligvis godt tænke sig, at deltagerantallet på elastikholdene var endnu højere i dagligdagen, end tilfældet er. Men hun har lært, at det altid kan lade sig gøre at få folk på sporet igen med selv små virkemidler:

- Når jeg for eksempel har fornyet mailinvitationen til elastiktræningen med nogle sjove billeder eller en film, kan det straks ses på antallet af deltagere. Og når vi afvikler vores årlige sundhedsuge, kommer der også flere med, siger Susanne Wolff.   

Søvn, alkohol, mad og motion

En mere omfattende – og dyr - aktivitet, der typisk får deltagerantallet i vejret til elastiktræningen, er det nordiske Nestlé samarbejde, Nestlé Nordic Challenge. Hertil har virksomheden udviklet en avanceret webportal. Portalen er en digital sundhedsudfordring, hvor medarbejderne over en  otte ugers periode kan konkurrere mod hinanden i teams ved at rapportere, hvor meget søvn de får, hvor meget alkohol, de drikker, om de springer måltider over og om de dyrker motion. Det giver for eksempel pluspoint at få syv timers søvn, og det gør elastiktræningen også. Som noget nyt i år var der ligeledes fokus på tre temaer inden for Work-life-balance: Family Balance, Mental Robusthed og Livsstilsmanagement.  

Et supplement til arbejdsmiljøindsatsen

Susanne Wolffs initiativer med elastiktræning og anden motion er i Nestlé adskilt fra arbejdsmiljøindsatsen. Dette ser arbejdsmiljørepræsentanten Jeanet Belvedere Christensen dog ikke som et problem:

- Det er et kanongodt initiativ, som ligger lige til højrebenet. Selv træner jeg, så tit jeg kan, fordi jeg får stærke rygsmerter, hvis jeg sidder for meget ned.

Jeanet Belvedere Christensen oplever, at ledelsen i Nestlé er villige til at løse de arbejdsmiljøproblemer, der måtte være.

Virksomheden havde ind til for halvandet år siden kontor et andet sted i Københavnsområdet, hvor der både var mange ergonomiske problemer og en del støj. Da de flyttede til Ørestaden, fik alle medarbejdere hæve-sænkeborde og fik tilbud undervisning i, hvordan de kunne undgå problemerne i ryg, nakke og skuldre.

Endelig havde arbejdsmiljøorganisationen også indflydelse på indretningen af kontorbygningen. Det var medvirkende til at støjgenerne er væsentligt mindre end i Nestlés tidligere kontorbygning.   

Konstruktive skeptikere

Virksomheden har ikke foretaget målinger på effekten af selve elastiktræningen, men derimod på Nordic Challenge. Her er medarbejdertilfredsheden høj:  83% af medarbejderne bedømte projektet som godt eller meget godt. Antallet af medarbejdere, der følte sig stressede på daglig basis, faldt med over 30%. Den nordiske udfordring gavnede også medarbejdernes søvn markant.  

Selvom Susanne Wolff er klar over, at hun aldrig kan få alle skeptikere i Nestlé til at leve sundt, synes hun, at hun er nået langt. Først og fremmest har de fleste overvundet den barriere, der ligger i at bruge arbejdstid på motion foran de travle kolleger. Som Susanne Wolff udtrykker det, lever vi en kultur, hvor vi gerne vil fremstå travle og vigtige.

Lene Simonsen er nordic consumer insight manager og en af de stabile deltagere i elastiktræningen. Hun mener også, at det er blevet både legitimt og velset at træne i arbejdstiden:

- Nu kan vi sagtens finde på at skubbe til kollegerne på en positiv måde og spørge, om ikke de skal med ned og træne,” siger hun.   Det er også blevet en del af arbejdskulturen at tage sit overtøj på og gå en lille tur efter frokost.  

- Jeg har haft held til at bruge skeptikerne konstruktivt og for eksempel gøre en af dem til sundhedsambassadør, fortæller Susanne Wolff og tilføjer:

- Min største succes er en storryger, som ikke kunne se ideen i alt det sunde, jeg prædikede, men hun stillede mig altid en masse gode spørgsmål. Derudover havde hun en god forbindelse med sine kolleger. Jeg har aldrig bedt hende om at motionere eller holde op med at ryge. Men fordi hun fik ambassadørrollen, endte hun med at stå for et rygestopkursus og blive en af dem, der bakkede mine tiltag allerbedst op.

Mændene vil konkurrere

En tysk herre i jakkesæt forsøger diskret at smutte forbi flokken af elastiktrænere, men slipper ikke så nemt. Han opmuntres til at deltage, men takker nej, i hvert fald i dag. På dagens hold af otte er der kun én mand, og elastiktræningen regnes stadig for at være lidt af en kvindeting. Susanne Wolff arbejder ellers målrettet på, at få mændene med på motionsbølgen ved at tilbyde crossfit træning og konkurrencebetonede aktiviteter i Nestlés motionsklub.

- De skal have det på en anden måde end kvinderne, som gerne vil høre på mine argumenter om, at det er godt for deres ryg osv. Det gider mændene ikke. Her må jeg servere tingene på en mere macho-agtig måde og finde på aktiviteter, hvor de kan bruge deres trang til at konkurrere. Så kan jeg for eksempel sige til dem:

- Skal vi ikke se at få banket de nordmænd i Nordic Challenge?

Hvis det lykkes at få flere mænd med på motionsholdene i arbejdstiden, følger lederne måske også med. Susanne Wolff føler en reel opbakning til sine aktiviteter, men glæder sig til den dag, hvor ledelsen slutter sig til medarbejderne, kommer ud på gulvet og får hevet i elastikkerne.    

Hvad får medarbejderne ud af elastiktræningen?

Tina Pil, purchase requestor: 

- Jeg har haft mange problemer med ondt i nakken og har gået til fysioterapeut og massage for det. Det forsvinder fuldstændig, hvis jeg træner to gange om ugen. Det er helt tydeligt, at lige så snart jeg springer over, kommer det tilbage.

Jelena Plakalovic, student assistant i digital marketing: 

- Jeg træner en hel del i min fritid, og elastiktræningen her er et rigtig godt supplement til min egen træning. For her lærer man at træne korrekt uden at overbelaste sine muskler.

Lene Simonsen, nordic consumer insight manager: 

- Jeg har været med længe og deltager både mandag og fredag, hvis jeg overhovedet kan. Jeg kan klart mærke, at det tager spændinger i musklerne i opløbet, og så er der et godt socialt og fagligt element i at møde folk fra andre afdelinger, som vi ellers ikke ser så meget til. Nogle gange træner vi på andre etager eller udenfor, og det giver god afveksling.

Tre gode råd til andre virksomheder:

  1. Det er afgørende, at ledelsen går forrest i sundhedsstrategien og viser både med ord og handling, at den prioriterer indsatserne.  
  2. Sundhedsstrategien skal tage udgangspunkt i medarbejdernes behov og motivation. Medarbejderne skal kunne se sig selv i strategien og den fælles målsætning: sundere og gladere medarbejdere.  
  3. En sundhedsindsats skal skabe balance og ikke være elitær. Indsatsen skal være helhjertet. Man får ikke gevinster ved at sætte et styrketræningscenter op i kælderen eller give et abonnement til et fitness-center. Der skal være fokus på både mad, søvn, motion og de mentale aspekter af sundhed.  

Fakta om Nestlés sundhedsstrategi og indsatser

  • Nestlé er verdens største fødevareproducent og arbejder intensivt med fødevareforskning og produktudvikling.
  • Virksomheden har gennem flere år arbejdet målrettet med sin sundhedsstrategi. Elastiktræningen er et led i sundhedsstrategien, som også omfatter, at alle medarbejdere får et grundlæggende kursus i ernæring og i virksomhedens sundhedsstrategi. Nestlé har desuden en årlig sundhedsuge, en motionsklub, sportsevents, aktive teammøder og naturligvis elastiktræningen.
  • Virksomheden har gennem året fokus på forskellige sundhedstemaer som for eksempel work-life-balance.
  • I en årrække har virksomheden gennemført Nestlé Nordic Challenge – 4EverFit - en otte-ugers konkurrence mellem de nordiske kontorer og fabrikker, hvor hovedfokus er søvn, motion og gode kostvaner. Det er frivilligt at deltage. I år deltog 475 deltagere medarbejdere i udfordringen.

Henter PDF