Gå til hovedindholdet

Inspiration: Ergonomi

Der er mange måder at arbejde med det ergonomiske arbejdsmiljø på arbejdspladser på. Disse cases beskriver, hvordan forskellige arbejdspladser har arbejdet med at forebygge muskel- og skeletbesvær.

Der er stor variation i, hvordan arbejdspladserne har arbejdet med at forebygge muskel- og skeletbesvær afhængig af, hvilke opgaver arbejdspladsen varetager.

Borgercenter Bornholm

Medarbejderne i Borgercenter Bornholm lægger flere gange dagligt arbejdsopgaverne fra sig og bruger nogle minutter på øvelser for nakke og skuldre. Det giver mere energi og større arbejdsglæde.

Daglige øvelser skaber sundhed og arbejdsglæde

Bornholms Hospital

Et e-læringsprogram om forflytning har givet resultat på Bornholms Hospital. Antallet af skader er faldet fra ti til nul om året.

Nu er løft et bandeord

Botilbuddet Midgården

Medarbejderne i botilbuddet Midgården passer både på sig selv og beboerne, når de skal forflytte. Det kræver tid, samtale og tålmodighed.

Det er slut med at spille helt

Børnehuset Mundi

”Kan selv, vil selv” hedder kampagnen, der skal styrke både arbejdsmiljø og børnetrivsel. Børnehuset Mundi har allerede gjort sig erfaringer med kampagnen, og det har forbedret trivslen for både børn og voksne.

Godt arbejdsmiljø skaber børnetrivsel

Dagplejere i Kolding Kommune

Dagplejerne i Kolding Kommune har lært, hvordan de slipper for de mange daglige løft. Samtidig fremmer de børnenes motoriske udvikling.

Dagplejerne løfter mindre

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Med projekt ’SUND ergonomi 2010’ har de ansatte på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU fået øjnene op for, at god ergonomi er nødvendigt, hvis man vil holde til et helt arbejdsliv.

Uddannelse og viden er nøglen til sund ergonomi

Frelsens Hær Genbrug

Medarbejderne i Frelsens Hær Genbrug skal ikke længere løfte 4.900 tons tøj om året. Alt sker nu automatisk ved hjælp af specialudviklede maskiner efter et påbud fra Arbejdstilsynet.

Frelsens Hær Genbrug

Hjemmeplejen i Varde Kommune

Farvel til gamle klude og tunge spande. Med nyt rengøringsudstyr og fælles træning i arbejdstiden holder medarbejderne i Hjemmeplejen i Varde Kommune fysikken bedre ved lige.

Bedre fysik med nye redskaber og fælles træning

Idrætslegestue i Aalborg Kommune

Projekt ”Kroppen på toppen” har givet dagplejerne i Aalborg Kommune faglig stolthed og større arbejdsglæde.

Rend og hop og få pulsen op

Jensen Danmark - Bornholm

På Bornholms største private virksomhed, Jensen Danmark, er der langt færre løft, vrid og skæve træk efter en omorganisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bedre ergonomi giver højere bundlinje

Klinisk Mikrobiologi på Slagelse Sygehus

I dag kan alle arbejdsstationer i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus indrettes efter individuelle behov, og de ansatte døjer ikke længere med smerter i ryg, nakke og skulder.

Fokus på den enkeltes behov giver færre smerter

Kontor i Region Sjælland

Faste træningstider og uddannede instruktører får medarbejderne væk fra computeren. Nej, der er ikke tale om nye forskningsresultater, men om hverdagen på en kontorarbejdsplads i Region Sjælland.

De er blevet afhængige af den røde elastik

Lægesekretærer på Aalborg sygehus

Lægesekretærerne på Aalborg Sygehus er kommet op af kontorstolene og i gang med øvelser for skuldre og nakke. Det skyldes en målrettet indsats fra sygehusets Velfærdsteam.

Bevægelse i hverdagen på kontoret

Lægemiddelstyrelsen

Mange timer ved computerskærmen kan give ømme muskler. I Lægemiddelstyrelsen får medarbejderne bugt med smerterne ved hjælp af korte og simple øvelser med elastik.

Daglig træning med elastik lindrer ømme muskler

M2 på Bispebjerg Hospital

Med en ny fælles forflytningskultur skal medarbejderne på afsnit M2 på Bispebjerg Hospital lære, hvordan de arbejder, så de bruger kroppen fornuftigt. Samtidig skal patienterne trænes i at gøre mere selv.

Til kamp mod dårlige vaner

MidtVask på Aarhus Universitetshospital 

Hos midtVask tager de ansatte billeder af hinanden for at forebygge ulykker og nedslidning.

Vi blander os ikke udenom

Nestlé

Elastiktræning i arbejdstiden gavner både de ansattes sundhed og virksomhedens bundlinje hos Nestlé, som har taget elastiktræning og avancerede, konkurrencebetonede motionstilbud til sig.

Motion i arbejdstiden - en investering

Plejepersonalet i Stevns Kommune

Nye værktøjer og metoder har givet plejepersonalet i Stevns Kommune hjælp til forflytning af svært overvægtige borgere.

Bedre forflytning af svært overvægtige

Plejepersonalet i Ærø Kommune

Med individuelle forflytningshandleplaner har plejepersonalet i Ærø Kommune fået et redskab til at udnytte den enkelte borgers egne ressourcer og dermed forebygge nedslidning.

Bedre forflytninger i ældreplejen

Regionshospitalet i Holstebro

Med en uddannelse som serviceassistenter skal portører og rengøringsassistenter på regionshospitalet i Holstebro fremover deles om opgaverne. Det skaber mere variation i arbejdet og mindre nedslidning.

Uddannelse giver mere variation og mindre slid

Sterilcentralen på Slagelse Sygehus

Medarbejderne i Sterilcentralen på Slagelse Sygehus ændrede arbejdsgange og indretning. Det sparede dem for mange nedslidende løft og bevægelser.

Små ændringer gør stor forskel

Teknisk afdeling på Aarhus Universitetshospital

Sygefraværet er faldet fra 15 pct. til 4 pct. i Teknisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Det skete, efter der blev sat fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Hos os hænger fysisk og psykisk trivsel sammen

Vuggestuen Mini Ajax - København

I vuggestuen Mini Ajax er der stort fokus på, at børnene er selvhjulpne. Det gør hverdagen mindre fysisk anstrengende for de ansatte, samtidig med at børnene trives med at kunne mestre mange ting selv.

Børnene skal se tingene en gang, så har de den

Henter PDF