Gå til hovedindholdet

Rygning på arbejdspladsen

Lov om røgfri miljøer skal sikre, at ingen medarbejdere bliver udsat for passiv rygning på arbejdspladsen.

Røgfrit miljø

Det er som hovedregel forbudt at ryge på arbejdspladsen for at beskytte medarbejdere mod passiv rygning. I loven er der desuden krav om, at arbejdspladsen skal have en rygepolitik.

Rygeforbud

Der må ikke ryges indendørs på arbejdspladsen. Virksomheden kan dog tillade rygning i rygekabine, rygerum eller i erhvervskøretøjer som kraner og firmabiler, hvor der kun arbejder en person ad gangen.

Rygepolitik

Alle virksomheder skal have en rygepolitik. Den skal fortælle, om man må ryge på virksomheden. Hvis virksomheden tillader rygning, skal det præciseres, hvor der må ryges. Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle, fx på en opslagstavle, og det skal fremgå, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det vil få, hvis politikken ikke bliver overholdt. Det kan fx være en påtale.

Rygepolitik - pdf

Rygepolitik for e-cigaretter - pdf

Skilte ved rygerum og rygekabiner

Hvis virksomheden tillader rygning i rygerum og/eller rygekabiner, skal der sættes et skilt op, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft. Du kan gratis bestille skiltene, der har form af klistermærker, hos Sundhedsstyrelsen.

Skiltning ved rygerum og rygekabiner - Sundhedsstyrelsen

Tlf.: 70 26 26 36

De vigtigste regler

Røgfri miljøer - Lov 966 - 2019

Loven indeholder reglerne om rygning på arbejdspladser, institutioner og skoler for børn og unge samt øvrige uddannelsesinstitutioner, indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder.

Læs eventuelt også

Indeklima - AT-vejledning A.1.2

Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser - Bekendtgørelse 832 - 2012

Henter PDF