Gå til hovedindholdet

Skærpet grænseværdi for dieseludstødningspartikler

Den 1. juli 2021 blev der indført en grænseværdi for dieseludstødningspartikler på 10 µg EC/m3 og regeringen har derfor fulgt arbejdsmarkedets parters anbefaling om at skærpe grænseværdien til 10 µg EC/m3.

Som arbejdsgiver skal man som en del af virksomhedens kemiske risikovurdering sikre, at den nye skærpede grænseværdi er overholdt. Der kan derfor være behov for kontrol af, om der er truffet tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger på arbejdspladsen. Eventuel usikkerhed om disse kan betyde, at der bør foretages luftmålinger af dieseludstødningspartikler.

Du kan som arbejdsgiver få hjælp til at prioritere og finde løsninger til at reducere udsættelse for dieseludstødningspartikler i AT’s arbejdsmiljøvejvisere. Det drejer sig om landbrug, autobranchen, transport af gods, transport af passagerer og anlægsarbejde

Arbejdsmiljøvejvisere

Ambition om yderligere skærpelse i 2024

Regeringen har en ambition om, at skærpe grænseværdien  yderligere til 5 µg EC/m3 i 2024. Denne skærpelse kan dog udskydes til 2026 for enkelte brancher, hvis de inden 1. januar 2023 med målinger kan påvise, at de for visse arbejdsprocesser har vanskeligt ved at efterleve en grænseværdi på 5 μg EC/m3. Det kan f.eks. være indenfor bygge- og anlægsbranchen, asfaltarbejde og overdækkede områder, hvor der arbejdes med dieseldrevne lokomotiver. Endvidere vil Arbejdstilsynet inden udgangen af 2028 foretage en vurdering af, om det er muligt at skærpe grænseværdien yderligere.

Hvis du vil vide mere

Som en del af grundlaget for den nye grænseværdi, har COWI A/S udarbejdet en rapport for Arbejdstilsynet om dieseludstødningspartikler i arbejdsmiljøet. Her kan man blandt andet læse mere om, hvor eksponering for dieseludstødning er mest udbredt i arbejdsmiljøet samt om målinger og måleresultater:

Erhvervsøkonomiske konsekvenser af grænseværdier for dieseludstødning og mulige andre måder at reducere arbejdstageres udsættelse for dieseludstødning - COWI - pdf

Sidst revideret: 16. september 2021

Henter PDF