Gå til hovedindholdet

Rapport om farligheden ved arbejde med bly

En rapport fra EU’s videnskabelige komité for risikovurdering (RAC) om det videnskabelige grundlag for helbredsbaserede grænseværdier for bly peger på, at det kan indebære en betydelig risiko for en række alvorlige skadelige effekter, hvis der ikke anvendes de lovpligtige beskyttelsesforanstaltninger.

Rapporten vil indgå i EU-Kommissionens kommende arbejde om en eventuel fastsættelse af en vejledende grænseværdi i EU-direktivet for kemiske agenser. EU forventer at igangsætte processen med fastsættelse af en revideret grænseværdi for bly i løbet af 2022.

Stofvurderinger vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering - ECHA - European Chemicals Agency

I Danmark gælder der ud over grænseværdierne skrappe regler på området, så ansatte ikke kan blive udsat for skadelige niveauer af bly.

Som arbejdsgiver skal du derfor sørge for at træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med de ansattes arbejde.

Metallisk bly og blyforbindelser - AT-vejledning C.0.8

Henter PDF