Gå til hovedindholdet

Registrering af ansatte ved arbejde med kræftrisikable stoffer

Arbejdsgivere har pligt til at registrere ansatte, der vurderes at kunne være udsatte for risiko ved kræftrisikable stoffer.

Ved arbejde med kræftrisikable stoffer skal risikoen for at blive udsat for stofferne fjernes eller begrænses mest muligt, og de udsatte ansatte skal registreres.

Som arbejdsgiver skal du føre en ajourført liste over de ansatte, der ifølge virksomhedens kemiske risikovurdering (arbejdspladsvurderingen) vurderes at kunne være udsat for risiko ved stoffer, materialer eller processer, som er reguleret efter kræftreglerne. Det er ikke alle ansatte, der arbejder med kræftrisikable stoffer, som skal registreres.

Kravet i arbejdsmiljøreglerne om at undgå unødig påvirkning fra stoffer og materialer gælder uanset, om koncentrationsniveaet af det pågældende stof ligger under en gældende grænseværdi. Selvom  koncentrationsniveauet ligger under en given grænseværdi, kan der derfor stadig være tale om en erhvervsmæssig udsættelse for kræftrisikable stoffer, og der vil dermed også være krav om at registrere de ansatte, der vurderes at kunne være udsat for risiko.

Sidst revideret: 10. marts 2021

Henter PDF