Gå til hovedindholdet

Arbejdsbetingede hudsygdomme

Arbejdsbetinget eksem er en sygdom, der er udløst eller bliver forværret af arbejde eller arbejdsforhold. Selv små mængder allergifremkaldende stof kan give allergi, hvis du ofte har kontakt med stoffet. Derfor er det vigtigt, at forebygge hudlidelser ved at minimere din eksponering for skadelige stoffer.

Hænder med eksem

Det kan være en udfordring i dit arbejde og i din dagligdag, hvis din hud er skadet. Din hud kan tage skade af at blive udsat for allergifremkaldende stoffer eller andre kemiske stoffer, som fx rengøringsmidler eller for vådt arbejde. Den kan også tage skade af fysiske påvirkninger, som kulde og mekanisk slid.

Derfor er det vigtigt, at forebygge hudlidelser ved at minimere din eksponering for skadelige stoffer. Det er også af betydning, at du plejer din hud, hvis den bliver tør.

Håndeksem er den mest almindelige hudsygdom

Håndeksem er den mest almindelige arbejdsrelaterede hudlidelse, men eksem kan også opstå andre steder på kroppen. Kvinder rammes betydeligt oftere end mænd. særligt blandt unge kvinder er håndeksem udbredt. 

Arbejdsbetinget eksem er en sygdom, der er udløst eller bliver forværret af arbejde eller arbejdsforhold. Selv små mængder allergifremkaldende stof kan give allergi, hvis du ofte har kontakt med stoffet. 

Eksemet kan opstå som følge af påvirkninger gennem kortere eller længere tid med allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer som f.eks.:

  • Vådt arbejde som ved hyppig håndvask eller handskebrug
  • Arbejde med hudirriterende stoffer som sæbe, fødevarer, opløsningsmidler, skæreolier mm. 
  • Arbejde med allergifremkaldende stoffer som gummikemikalier, konserveringsmidler, hårfarver, planter, metaller mm. 

Disse brancher er særligt ramt af hudsygdomme

De seneste 5 år er der anmeldt i gennemsnit knap 2500 hudsygdomme som en erhvervssygdom. Størsteparten af disse er arbejdsbetinget eksem. Problemet er særligt inden for brancherne: frisør, døgninstitutioner og hjemmepleje, hospitaler, restauranter og barer, metal og maskiner, rengøring og transportmidler. 

En hudlidelse kan have stor betydning for den enkelte der bliver ramt. Det kan betyde, at man ikke kan fortsætte med at arbejde indenfor det samme erhverv. Det er derfor meget vigtigt at sørge for, at forebygge, at hudlidelser opstår.

 

Risici for hudlidelser

Huden består af tre lag; overhuden (epidermis), læderhuden (dermis) og underhuden (subcutis):

Illustration af et tværsnit af huden

Overhuden er hudens udvendige barriere og det yderste af de tre hudlag. Den består dels af et lag af døde, forhornede hudceller (hornlaget), som beskytter huden mod udtørring, slid og andre ydre påvirkninger, og dels af et lag med levende og aktive celler. Hudbarrieren forhindrer eller nedsætter bl.a. kemiske stoffer i at blive optaget gennem huden samt mikroorganismer i at trænge ind i kroppen. Hvis kemiske stoffer eller vådt arbejde nedbryder hornlaget, kan de kemiske stoffer lettere trænge ind til læderhuden og underhuden, hvor stofferne kan optages i blodårene og føres rundt i kroppen.

Læderhuden er primært bindevæv, men der befinder sig også en del specialiserede væv som talgkirtler, svedkirtler og hårsække. Herudover er der forskellige sanseceller, som registrerer bl.a. tryk, stræk og temperatur. Ganske små blodkar forsyner overhuden med ilt og næringsstoffer.

Underhuden består primært af celler, som oplagrer fedt. Herudover findes der blodkar og nerveceller.

Hudens funktion og de 3 lag - BFA Velfærd og Offentlig administration

Sådan kan din hud tage skade

Henter PDF