Gå til hovedindholdet

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Arbejdsgiveren har pligt til at udarbejde en risikovurdering af de arbejdsprocesser, som finder sted på arbejdspladsen. I risikovurderingen skal arbejdsgiver gennemgå hvilke risici, der er i forbindelse med arbejdet og hvilke forholdsregler, det er nødvendigt at træffe for at minimere de forskellige risici. Resultatet af risikovurderingen skal være skriftlig og være tilgængelig for de ansatte og for Arbejdstilsynet.

Uanset hvilke forholdsregler som arbejdsgivere og de ansatte bliver enige om, skal arbejdet planlægges godt. Hvis der sker ændringer i arbejdet skal arbejdsgiveren foretage en ny risikovurdering. Som arbejdsgiver har du pligt til at forsyne dine medarbejdere med de personlige værnemidler, som risikovurderingen viser, at det er nødvendigt at bruge. Du skal også sørge for, at dine medarbejdere  bliver oplært og instrueret i at udføre arbejdet, så det er sikkert.

Vurder risikoen - om kemisk risikovurdering

Benyt information fra sikkerhedsdatabladet  

For alle sundhedsskadelige produkter, der er omfattet af REACH-forordningen og findes på arbejdspladsen, skal der være et sikkerhedsdatablad fra leverandøren. Reglerne om sikkerhedsdatablade findes i REACH-forordningen. Der er krav om, at producenten skal levere den information, der er nødvendig for at brugerne kan afgøre hvilke forholdsregler, der er nødvendige for at beskytte sig. Sikkerhedsdatabladet beskriver:

  • Hvilke risici produktet udgør
  • Hvilke sundhedsskadelige stoffer, der indgår i produktet
  • Hvilke farlige egenskaber produktet har

Som arbejdsgiver skal du sørge for instruktioner i brug og beskyttelse til dine medarbejdere på baggrund af informationer fra sikkerhedsdatabladet og den konkrete situation på arbejdspladsen. Der beskriver, hvordan man udfører risikofyldte arbejdsopgaver. Det skal fremgå, om man skal beskytte sig mod hudeksponering.

Kemiske produkter skal være mærkede, så det fremgår om de kan skade huden eller er allergifremkaldende. Informationerne i mærkningen og i sikkerhedsdatabladene kan dog være  ufuldstændige.

Der er nogle produkter, som kan være allergifremkaldende, der ikke er omfattet af REACH-forordningen. Det kan fx være kosmetiske produkter, lægemidler m.v. Her gælder andre regler, men arbejdsgiveren skal stadig sørge for at sikre, at de ansatte kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med produkterne.

Forebyggelse

Den bedste måde at undgå hudskade er at fjerne eller erstatte ætsende, irriterende og allergifremkaldende stoffer og materialer med nogle, der er ufarlige eller mindre farlige.

Hvis det ikke er muligt at udskifte stoffer, som skader huden, skal eksponeringen mindskes så meget, som det er teknisk muligt, fx ved at vælge bedre tekniske løsninger og arbejdsmetoder.

Er der stadig risiko for hudkontakt med farlige stoffer og materialer, skal man anvende personlige værnemidler. Det er arbejdsgiveren, som har pligt til at stille dem til rådighed. Vådt arbejde, som indebærer meget hudkontakt med vand og sæbe, rengøringsmidler, olier, opløsningsmidler og fødevarer skal minimeres mest muligt. Måske kan arbejdsprocessen ændres, så det våde arbejde kan undgås. Hvis ikke, så skal der anvendes egnede handsker.

Vigtigt med vaskemuligheder og hudbeskyttelse

Det er vigtigt, at man hurtigt kan skylle stoffer af, som er kommet på huden. For en del stoffer er det ikke tilstrækkeligt kun at skylle med vand, men det er også nødvendigt at bruge et rengøringsmiddel, fx flydende sæbe.

Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer

Læs mere

Sidst revideret: 1. september 2021

Henter PDF