G� til hovedindholdet

Vådt arbejde i daginstitutioner

Håndvask kan være hårdt for hænderne, hvis man ikke tager de rigtige forholdsregler. Daginstitutioner er én af de brancher, som har den største andel af anmeldte hudlidelser til Arbejdstilsynets register over anmeldte erhvervssygdomme.

Det er vigtigt med en god håndhygiejne i daginstitutioner for at undgå smitte mellem både børn og voksne. Håndvask kan dog være hårdt for hænderne, hvis man ikke tager de rigtige forholdsregler. 

Hudlidelser kan give varigt mén og føre til tab af erhvervsevne, og de kan derfor få store personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

De største problemer er

  • Udtørring af huden pga. hyppig håndvask efter bleskift o.l.
  • Håndeksem pga. det våde arbejde.

Af ansatte i daginstitutioner angiver knap 50 pct., at de har våde eller fugtige hænder i mindst 25 pct. af arbejdstiden. Lidt over 30 pct. svarer, at de har haft hudproblemer inden for de sidste 12 måneder.

Sådan kan I forebygge

Arbejdsgiver

  • Sørg for, at der er egnede handsker og håndcreme til rådighed.
  • Instruér i, hvornår medarbejderne skal bruge handsker og håndcreme.
  • Vær med til fremme en kultur, hvor handsker og håndcreme er en selvfølge at bruge.

Medarbejder

  • Brug handsker ved vådt arbejde.
  • Brug handsker, der er intakte, rene og tørre.
  • Brug en fugtighedscreme med højt fedtindhold i pauser, efter endt arbejde eller om natten.
  • Bær ikke fingerringe og armbånd på arbejde.

Henter PDF