Gå til hovedindholdet

Sundhedsrisici i det kemiske arbejdsmiljø

Kemiske stoffer og materialer er en del af arbejdsmiljøet på mange danske arbejdspladser, hvor de kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt.

Kemisk arbejdsmiljø handler både om udsættelse for naturligt forekommende og menneskeskabte kemiske stoffer og om sammensætninger og blandinger af disse stoffer. Kemisk arbejdsmiljø omfatter derfor alt fra væsker og faste stoffer til partikler, røg, damp og gasser i arbejdsmiljøet.

Nogle kemiske stoffer og materialer er kendt for at kunne skade sundheden hos medarbejdere, der bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet. Det kan både være akutte skader og skader efter længerevarende påvirkninger. Kemiske stoffer og materialer kan for eksempel skade luftvejene, give kræft, allergi eller skade vores evne til at få sunde børn.

Derfor er det vigtigt at sikre sig, at man ikke bliver udsat for farlige kemiske stoffer og materialer på jobbet.

Nye teknologier og nye anvendelser af kendte stoffer og materialer betyder, at man hele tiden må foretage nye vurderinger af, hvordan kemien kan skade sundheden. Derudover bliver medarbejdere fortsat udsat for kemiske stoffer og materialer, der frigives fra processer som fx svejsning, mekanisk bearbejdning, fremstilling og nedbrydning af forskellige materialer.

Vi ser også i disse år, at den teknologiske udvikling medfører mere komplekse arbejdsprocesser og nye stoffer og materialer, som medfører nye eksponeringer og risici, som vi endnu ikke kender den fulde konsekvens af. 

Arbejdsbetingede hudsygdomme

Hormonforstyrrende stoffer i væksthuse og gartnerier

Læs mere

Henter PDF