Gå til hovedindholdet

Varme, kulde og træk i åbne kontormiljøer

I åbne kontormiljøer er der flere forskellige behov at tage hensyn til, når det gælder temperaturen i rummet. Det skyldes bl.a., at personer kan have forskellige oplevelser af, hvornår en temperatur er behagelig.

Arbejdsmiljøreglerne siger, at temperaturen i et arbejdsrum i arbejdstiden skal være tilpasset den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning. Det vil med andre ord sige, at temperaturen skal være behagelig og ligge inden for det såkaldte komfortområde, som er det interval, hvor luften hverken føles for kold eller for varm. Hvor stort et komfortområde man har, varierer fra person til person, og nogle har mindre tolerance over for afvigelser i temperaturer end andre.

I kontormiljøer, hvor mange personer er samlet i samme arbejdsrum, kan det være svært at opnå en temperatur, der er behagelig for alle. Det er også sværere at styre indeklimaet i et kontormiljø, fordi der er ringere muligheder for at tilpasse forholdene til den enkelte. Under normale klima- og arbejdsforhold vil en temperatur på 20-22 °C dog være behagelig for langt de fleste, mens temperaturer under 18°C eller over 25°C generelt vil opleves som hhv. for kolde og for varme.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for, at der er en behagelig temperatur i kontormiljøer, og at der ikke er træk eller generende temperaturforskelle.

Hvis der er for varmt i et kontormiljø, skal du som arbejdsgiver enten forhindre varmen i at opstå eller sørge for, at varmen bliver fjernet fra lokalet, så temperaturen opleves som behagelig for dine medarbejdere.

Sådan kan du forebygge problemer med varme

 • Etablér solafskærmning, så solens stråler ikke trænger ind i kontormiljøet og opvarmer lokalet. Dette er særlig relevant i moderne kontormiljøer, hvor der ofte er store glaspartier med solindfald. Du skal dog være opmærksom på, at solafskærmning af vinduer i kontormiljøer kan føre til, at medarbejdere, der sidder længere inde i lokalet, ikke får meget dagslys, hvilket du bør tage højde for i forbindelse med indretningen af kontormiljøet.
 • Vælg et produkt, der afgiver mindst mulig varme, når du vælger kunstig belysning, computere, kopimaskiner m.m. Flyt større udstyr som fx kopimaskiner til et særskilt, velventileret rum.
 • Sørg for effektiv ventilation af kontormiljøet, så den varme luft fjernes, og der tilføres frisk luft udefra. Det kan være i form af fx regelmæssig udluftning eller effektiv mekanisk ventilation.
 • Sørg for bedre isolering, hvis høje temperaturer i kontormiljøet skyldes dårligt isolerede tage og facader.

Læs mere om ventilation under emnet luftkvalitet:

Luftkvalitet i åbne kontormiljøer

Sådan kan du forebygge problemer med kulde og træk

 • Sørg for, at de tekniske anlæg virker, som de skal, og at de er indstillet korrekt – fx at der er varme på varmeanlægget, at eventuel natsænkning er justeret til vintertid, og at ventilationsanlægget ikke er indstillet, så det giver træk.
 • Sørg for, at bygningen er godt isoleret, da kolde vægge og vinduer kan give anledning til en række problemer som kuldenedfald, kuldestråling og træk.
 • Sørg for, at bygningen er tæt, for kulde kan trænge ind gennem utætte vinduer, døre og facader.
 • Forebyg problemer med kulde og træk fra indgangspartier og lignende ved fx at etablere luftsluse, roterende døre eller lufttæppe, som blæser varm luft ud som et tæppe i indgangsdøren.

Gode råd

 • Vær løbende i dialog med dine medarbejdere om, hvordan de oplever indeklimaet i kontormiljøet. Et godt indeklima er et samspil mellem flere forskellige faktorer, som kan variere over tid fx med årstiden eller med aktiviteterne i kontormiljøet.
 • Tag om muligt hensyn til de individuelle behov og præferencer hos dine medarbejdere, når du indretter kontormiljøet og placerer medarbejdernes arbejdspladser i rummet.
 • Vær opmærksom på, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen kan betyde, at medarbejderne er mere følsomme over for påvirkninger i indeklimaet. Hvis medarbejderne fortæller om oplevelser af dårligt indeklima, kan det derfor være en god idé at se på arbejdsmiljøet som helhed.

Det kan du gøre som medarbejder

I kontormiljøer er der mange forskellige behov at tage hensyn til, og det er derfor udfordrende at styre indeklimaet. Men på trods af det er der nogle små men effektive tiltag, du som medarbejder kan benytte dig af for at bidrage til en behagelig temperatur i kontormiljøet.

Gode råd

 • Sørg for at lufte ud jævnligt i løbet af dagen, hvis du oplever problemer med varme i kontormiljøet. Lav fx aftaler med dine kollegaer om udluftning, med mindre der er en effektiv mekanisk ventilation.
 • Undgå at dække for luftstrømme fra radiatorerne, hvis du oplever problemer med kulde og/eller træk.
 • Tal med dine kollegaer om, hvordan I oplever temperaturen i kontormiljøet. Ved af lave aftaler kan I opnå en temperatur, som de fleste kan være tilfredse med.
 • Tal med din arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever problemer med varme, kulde eller træk i kontormiljøet, eller du har gener eller symptomer, som du mener kan hænge sammen med indeklimaet.

Sidst revideret: 4. februar 2021

Henter PDF