Gå til hovedindholdet

Løftegrej og anhugning

Som arbejdsgiver skal du sikre, at personer som skal foretage anhugning, er særligt udpeget hertil og har modtaget fornøden oplæring og instruktion.

Som arbejdsgiver skal du oplære og instruere dine ansatte – herunder unge og nyansatte og føre tilsyn med, at arbejdet foregår på en farefri måde. De særlige forpligtelser til oplæring og instruktion ved arbejde, der indebærer en særlig risiko.

Derudover skal du sørge for at føre effektivt tilsyn med, at dine ansatte rent faktisk udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og følger instruktionerne.

Som arbejdsgiver kan du vælge at lade en anden udføre opgaven med oplæring, instruktion og tilsyn på dine vegne. Det vil dog altid være dit ansvar, at det faktisk sker, og at den, der udfører opgaven, har de tilstrækkelige kvalifikationer. Hvis du som arbejdsgiver ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage denne opgave, skal du indhente ekstern sagkyndig bistand til at få løftet opgaven.

Spørgsmål og svar om løftegrej og anhugning

Sidst revideret: 6. april 2022

Henter PDF