Gå til hovedindholdet

Hjælp til at tage snakken om krænkende adfærd

Her på siden finder du gode råd til, hvordan du som arbejdsgiver eller leder kan tage snakken med medarbejderne, hvis du mistænker eller opdager, at der er sket krænkende adfærd på baggrund af etnicitet. Der er både gode råd til at tage snakken med hele medarbejdergruppen og med enkelte medarbejdere.

Tag snakken med hele medarbejdergruppen

Formålet er at forebygge, at der igen opstår krænkende adfærd på baggrund af etnicitet. Du kan fx tage snakken med hele medarbejdergruppen til et personalemøde, temadrøftelse eller lignende.

Snakken kan være affødt af flere årsager. Måske har der har været eksempler i en arbejdspladsvurdering eller trivselsmåling eller du har en fornemmelse af, at dine medarbejderne ikke altid behandler hinanden med respekt. Det kan også være, at en eller flere af dine medarbejdere har fortalt dig om konkrete situationer med krænkende adfærd.

Her er nogle gode råd til at tage snakken med hele medarbejdergruppen.

Inden mødet/snakken

 • Vælg et overordnet tema, som fx God omgangstone, Vi behandler hinanden med respekt, Diversitet eller lign. Det er vigtigt, at du undlader at bringe en evt. konkret sag i fokus for at udvise diskretion og respekt over for eventuelt involverede medarbejdere.
 • Forbered dig på en god indledning og rammesætning
  Spørgsmål som du kan stille dig selv i forberedelsesfasen:
  • Hvorfor vil jeg tage snakken nu?
  • Hvordan kan jeg strukturere mødet, så alle kommer til orde og føler sig hørt?
  • Hvilke vigtige budskaber har jeg selv? (fx at vi er en arbejdsplads, der behandler hinanden med respekt og har en god omgangstone, at vi ikke tolererer krænkende adfærd på baggrund af etnicitet og ikke accepterer en dårlig og nedværdigende omgangstone)
  • Hvordan vil jeg følge op på snakken?
 • Fastsæt tid og sted
 • Forventningsafstem ved at melde temaet ud til medarbejderne på forhånd, så de er forberedte

Under mødet/snakken

 • Indled og rammesæt mødet (fortæl fx at du er mødeleder, hvorfor du tager emnet op og hvad formålet er, hvad der kommer til at foregå på mødet og at der skal være en god tone, hvor alle kommer til orde)
 • Gennemfør mødet/snakken (du kan fx tage udgangspunkt i dilemmaer/dialogkort eller spørgsmål). Du kan finde inspiration her:

Hvor går grænsen - kampagne om seksuel chikane

God omgangstone - BFA Handel

 • Lav aftaler og skriv dem ned (fx hvordan I taler til hinanden, hvordan I kan sige fra og hvordan I vil følge op på snakken)
 • Afrund mødet på en god måde.

Efter mødet/snakken

 • Reflekter over snakken. Overvej fx hvad der gik godt, mindre godt og om der var noget, der overraskede dig?
 • Følg op på aftaler
 • Bevar et løbende fokus på en god kultur og omgangstone. Du kan sammen med dine medarbejdere have emnet som et tilbagevendende punkt på personalemøder eller i arbejdsmiljø, SU eller MED-udvalg.

Værktøjer

Du kan finde støtte her:

BFA Handel

Guide til et godt personalemøde - BFA Handel

Tag snakken med enkelte medarbejdere

Formålet er finde ud af, hvordan en medarbejder har oplevet en given situation. Snakken kan give dig et grundlag for at vurdere sagen og hjælpe dig med at træffe en beslutning om, hvad du efterfølgende skal gøre.

Hvis du får kendskab til krænkende adfærd på baggrund af etnicitet, er det vigtigt, at du handler på din viden. Det kan være, at en medarbejder har henvendt sig til dig eller, at du selv har overhørt eller set krænkende adfærd på baggrund af etnicitet.

Her er nogle gode råd til at tage snakken med enkelte medarbejdere, der har været direkte involveret eller er vidner.

Inden mødet

 • Fastlæg tid og sted
 • Indkald til møde. Inddrag alle involverede – også eventuelle vidner, men ikke på samme møde
 • Sørg for ikke at have forudindtagede holdninger inden mødet
 • Tag stilling til hvilken adfærd, der er acceptabel – og hvilke der ikke er (tag udgangspunkt i lovgivningen (link til AT-vejledning) og arbejdspladsens retningslinjer, hvis I har retningslinjer)
 • Forbered mål med samtalen, spørgsmål og nødvendig dokumentation
 • Søg evt. sparring fx hos en anden leder, HR-medarbejder eller din faglige organisation. Husk at udvise diskretion
 • Undersøg om medarbejderen ønsker at have en ekstra person med til samtalen.

Under mødet

 • Indled mødet og sæt rammen ved bl.a. at fortælle medarbejderen, hvorfor du har indkaldt til snakken
 • Lyt og vær nysgerrig
 • Stil åbne spørgsmål til hændelserne og medarbejderens oplevelse, du kan fx spørge ”hvordan oplevede du situationen?”
 • Få beskrivelser af det faktiske hændelsesforløb, og bed de involverede om ikke at fremføre beskyldninger og vurderinger af den anden parts personlige egenskaber og opførsel
 • Sørg for, at alle føler, at deres version bliver hørt og taget alvorligt. Vær opmærksom på, at der ikke er én sandhed i en sag om krænkende adfærd. Det er naturligt, at der er forskellige opfattelser af en hændelse eller en konflikt
 • Undgå at drage forhastede konklusioner
 • Lav klare aftaler (fx hvordan og hvornår I følger op)
 • Opsummer de vigtigste pointer, afrund og aftal næste skridt.

Efter mødet

 • Reflekter over snakken. Overvej fx hvad der gik godt, mindre godt og om der var noget, der overraskende dig?
 • Skriv og udsend aftaler til medarbejderen, så du er sikker på, at I har en fælles opfattelse af mødet og aftaler
 • Følg op på aftaler
 • Søg evt. sparring fx hos en anden leder, HR-medarbejder eller din faglige organisation. Husk at udvise diskretion
 • Overvej hvad næste skridt er. Dette afhænger af, hvad du finder ud af i løbet af mødet/snakken.

Værktøjer

Du kan finde støtte her:

Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter

Guiden tager udgangspunkt i seksuel chikane, men kan også anvendes til at undersøge krænkende adfærd på baggrund af etnicitet.

Gode råd til den undersøgende samtale - pdf

BFA Service

Den gode samtale i vanskelige situationer - værktøjskasse - BFA Service - pdf

BFA Bygge og Anlæg

Faktablad om den svære samtale - BFA Bygge&Anlæg - pdf

BFA Industri

Når samtaler er svære - tips og råd til lederen - BFA Industri

BFA Velfærd og Offentlig administration

Når samtalen er nødvendig - folder med værktøjer - BFA Velfærd og Offentlig administration - pdf

Henter PDF