Gå til hovedindholdet

Håndtér krænkende handlinger

Her er gode råd til arbejdsgivere og ledere om at håndtere tilfælde af krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Hvis der er konstateret problemer med krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane), har arbejdsgiveren ansvaret for at håndtere sager om krænkende handlinger.

Det gælder uanset om personen, som har været udsat for krænkende handlinger, står åbent frem eller der er tale om anonyme henvendelser eller besvarelser i fx virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) eller trivselsmåling.

Derudover skal information om planlagte og trufne foranstaltninger skrives ind i arbejdspladsvurderingens (APV’en) handlingsplan, som skal være tilgængelig for leder og ansatte.

De nedenstående gode råd til at håndtere krænkende handlinger tager udgangspunkt i sager, hvor personen, som har været udsat for krænkende handlinger, står åbent frem.

I tilfælde af anonyme henvendelser eller besvarelser i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) eller trivselsmåling, kan I følge rådet ”Glem ikke resten af virksomheden”.

Tag henvendelser om krænkende handlinger alvorligt

 • Tag henvendelser alvorligt og undgå at bagatellisere oplevelsen.
 • Følg evt. eksisterende retningslinjer eller beredskabsplaner. Afklar bl.a. hvordan henvendelsen skal håndteres og hvem der skal orienteres om henvendelsen i virksomheden.
 • Informér afsenderen af henvendelsen om det videre forløb og tilbyd personen hjælp og rådgivning.

Guide og gode råd til den undersøgende samtale - om hvordan en leder holder den første samtale med medarbejderen - pdf

Lav en upartisk undersøgelse

 • Inddrag alle involverede – også eventuelle vidner – i en upartisk undersøgelse.
 • Få beskrivelser af det faktiske hændelsesforløb, og bed de involverede om ikke at fremføre beskyldninger og vurderinger af den anden parts personlige egenskaber og opførsel.
 • Sørg for, at alle føler, at deres version bliver hørt og taget alvorligt. Vær opmærksom på, at der ikke er én sandhed i en sag om krænkende handlinger. Det er naturligt, at der er forskellige opfattelser af en hændelse eller en konflikt.
 • Undgå at drage forhastede konklusioner.
 • Vær forberedt på stærke følelser og evt. ændret adfærd.
 • Mød i udgangspunktet sager om krænkende handlinger med en ikke-straffende holdning. Det er dog nødvendigt med klare sanktioner, hvis problemerne fortsætter, eller hvis en enkeltstående krænkende handling har haft en særlig grov karakter.

Glem ikke resten af virksomheden

 • Markér klart i virksomheden, at krænkende handlinger ikke accepteres og tages meget alvorligt
 • Udvis diskretion og respekt over for de parter, der har været involveret, ved at undlade at bringe den konkrete sag i fokus
 • Imødegå rygter – fx på personalemøder og i uformelle sammenhænge.
 • Gør det til et fælles ansvar på arbejdspladsen at forebygge krænkende handlinger.
 • Undersøg og håndtér mulige årsager til, at krænkende handlinger er forekommet.
  Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1 - om mulige årsager

Tag hånd om de involverede

 • Vær opmærksom på, at både personer, der har oplevet sig krænket, og personer, der har været beskyldt for at have krænket andre, kan have brug for en særlig indsats og social støtte for at genetablere forholdet til kolleger og ledelse. Begge parter kan føle sig uden for fællesskabet og være psykisk belastet.
 • Sørg for, at de involverede har mulighed for, at de kan tale om oplevelserne med kompetente personer, som de har tillid til. Det kan være kolleger, arbejdsmiljørepræsentanten, personer fra personaleafdelingen, fagforeningen eller eksterne rådgivere.
 • Tag også hånd om vidner til krænkelser samt personer, som har oplevet krænkende handlinger og ikke kan identificeres nogen, der har udført de krænkende handlinger.
 • Enkeltstående krænkende handlinger af særlig grov karakter kan være traumatiserende, og derfor har arbejdsgiveren pligt til at tilbyde psykisk førstehjælp.
 • Forsøg at gøre det så værdigt for alle som muligt, hvis det er nødvendigt at afskedige en medarbejder.
 • Ved sygemelding:
  Godt tilbage til jobbet

Henter PDF