Gå til hovedindholdet

Manglende belønning og anerkendelse

Medarbejdere, der oplever at få en ringe belønning i forhold til den indsats, de yder, vil ofte føle sig uretfærdigt behandlet og har dermed en forhøjet risiko for at udvikle både fysiske og psykiske lidelser.

Det er vigtigt, at man oplever at få en tilstrækkelig belønning for sin arbejdsindsats i form af fx anerkendelse, løn, karrieremuligheder og sikkerhed i ansættelsen. Forholdet mellem den indsats man yder, og den belønning man får, er afgørende for, om man oplever sit arbejde som belastende for ens trivsel og helbred.

Medarbejdere, der oplever at få en ringe belønning i forhold til den indsats, de yder, vil ofte føle sig uretfærdigt behandlet og har dermed en forhøjet risiko for at udvikle både fysiske og psykiske lidelser. Desuden har de en højere risiko end andre for at få både søvnforstyrrelser og et forringet selvvurderet helbred.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Belønning i form af anerkendelse kan bl.a. bestå i jævnlig positiv feedback fra kolleger og ledelse efter veludført arbejde. God feedback sætter fokus på, hvad man har sat pris på ved medarbejderens arbejdsindsats, herunder hvad arbejdsindsatsen konkret har haft af positive konsekvenser for andre. Andre former for belønning kan være at give medarbejderen særlige personalegoder, bedre løn eller forfremme vedkommende som påskønnelse af en særlig indsats.

Henter PDF