Gå til hovedindholdet

Manglende mening i arbejdet

Der er sammenhæng mellem oplevelsen af manglende mening og sygefravær, stress og udbrændthed.

Mening i arbejdet handler bl.a. om at kunne se, hvordan de enkelte arbejdsopgaver bidrager til arbejdspladsens samlede produkt/serviceydelse og værdien af dette for fx kunder eller borgere. Mening i arbejdet er tæt knyttet til motivation i arbejdet. Oplevelsen af meningsløshed vil ofte få den enkelte medarbejder til at fokusere på problemer og på at se kravene i arbejdet som belastninger frem for som udfordringer.

Manglende mening i arbejdet kan mindske oplevelsen af sammenhæng og kvalitet i arbejdet, og det kan gøre medarbejdernes motivation og tilfredshed med arbejdet mindre. Der er sammenhæng mellem oplevelsen af manglende mening og sygefravær, stress og udbrændthed.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Der er en række muligheder for helt eller delvist at mindske følelsen af meningsløshed. Mulighederne kan bl.a. findes på følgende områder:

  • Dialog om arbejdets betydning for arbejdspladsen og samfundet.
  • Variation i typen af arbejdsopgaver.

Sidst revideret: 16. december 2019

Henter PDF