G� til hovedindholdet

Regler om stor arbejdsmængde og tidspres

AT-vejledninger og bekendtgørelser om arbejdsmiljøproblemer i relation til stor arbejdsmængde og tidspres

De vigtigste vejledninger om stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Der er fokus på, hvornår og hvordan man skal afdække og vurdere stor arbejdsmængde og tidspres, og hvilke forebyggende tiltag der kan være relevante.
 
Vejledningen beskriver metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. 

De vigtigste bekendtgørelser om stor arbejdsmængde og tidspres

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø
 
Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021

Henter PDF