Gå til hovedindholdet

Regler om stor arbejdsmængde og tidspres

AT-vejledninger og bekendtgørelser om arbejdsmiljøproblemer i relation til stor arbejdsmængde og tidspres

De vigtigste vejledninger om stor arbejdsmængde og tidspres

Stor arbejdsmængde og tidspres - AT-vejledning 4.1.1

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Der er fokus på, hvornår og hvordan man skal afdække og vurdere stor arbejdsmængde og tidspres, og hvilke forebyggende tiltag der kan være relevante.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Vejledningen beskriver metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. 

De vigtigste bekendtgørelser om stor arbejdsmængde og tidspres

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

Psykisk arbejdsmiljø - Ændringsbekendtgørelse 1864 - 2023 - Retsinformation

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø - Lov 2062 - 2021 - med senere ændringer

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021

Henter PDF