Gå til hovedindholdet

Kampagne: Forebyg stress

Stor arbejdsmængde og tidspres? Stress skal forebygges – lad os hjælpe jer

Stor arbejdsmængde og tidspres? Stress skal forebygges – lad os hjælpe jer

Stor arbejdsmængde og tidspres på jobbet kan indebære en risiko for medarbejdernes helbred. Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny AT-vejledning, som kan hjælpe jer med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet.

Hvad betyder stor arbejdsmængde og tidspres?

Stor arbejdsmængde og tidspres handler om, at der er medarbejdere, som er nødt til at arbejde hurtigt eller mange timer for at nå deres arbejdsopgaver. Det kan fx vise sig ved, at medarbejderne ofte arbejder i højt tempo, at de har svært ved at få tid til at holde pauser, eller at de tit har lange arbejdsdage.

Det kan være både udviklende og motiverende at have travlt på jobbet, men særligt hvis det står på i længere tid, kan det have alvorlige konsekvenser for medarbejderens helbred. Det kan fx øge risikoen for langvarig stress.

Det kræver en fælles indsats

At forebygge stress som følge af stor arbejdsmængde og tidspres kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, bl.a. gennem arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Det er her afgørende, at der er et godt samarbejde, og at I har en tæt dialog om de problemer, der kan være i arbejdet. Fx hvad der kan være årsag til problemerne, og hvordan problemerne bedst løses.

Sådan kan du som arbejdsgiver forebygge stress blandt medarbejderne

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge bl.a. stress som følge af stor arbejdsmængde og tidspres. Men måske er du i tvivl om, hvad du skal gøre? Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny vejledning til dig om, hvordan du bærer dig ad.

Her er 3 vigtige tiltag, du kan iværksætte i samarbejde med dine medarbejdere:

 1. Skab klare arbejdsgange. Sørg for, at der er klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet.

 2. Prioritér arbejdsopgaverne. Tal jævnligt med dine medarbejdere om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. Fortæl også om dine forventninger, og hvad de skal prioritere, når der er travlt. Måske er der opgaver, der kan vente?

 3. Tilbyd hjælp og støtte. Sørg for, at dine medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp til opgaveløsningen. Skal de fx hive fat i dig eller i en af deres kollegaer?
Figur stor arbejdsmængde og tidspres

Gode råd til dig som medarbejder

Din arbejdsgiver skal sikre, at du har et godt psykisk arbejdsmiljø. Her er 3 gode råd til, hvad du kan gøre for at være med til at skabe balance mellem arbejdsmængde og tid for dig og dine kollegaer.

 1. Hold øje med, om der er balance mellem din arbejdsmængde og den tid, du har til opgaverne. I de to bokse herunder kan du se, hvilke tegn der kan være på stor arbejdsmængde og tidspres. Det kan både være konsekvenser for arbejdet og for dig som medarbejder. 

 2. Spørg og lyt til, hvordan dine kollegaer har det med deres arbejde. Er der fx nogen, der har et stort arbejdspres og tit springer pauser over? 

 3. Sig til, hvis du eller dine kollegaer har problemer med stor arbejdsmængde og tidspres. Du kan fx tale med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan I kan få hjælp til opgaveløsningen og prioritering. Din arbejdsgiver har pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress.
Citat med Anne-Mette

Mulige konsekvenser for arbejdet

 • Der er vigtige opgaver, som ikke bliver udført, eller vigtige frister, som ikke bliver overholdt.
 • Det fastsatte service- eller kvalitetsniveau bliver ikke overholdt.
 • Der sker fejl i arbejdet.
 • Der er konflikter eller samarbejdsproblemer internt i virksomheden eller kritik af det udførte arbejde fra ledelse og kollegaer.
 • Der er konflikter med borgere og kunder eller kritik og klager over det udførte arbejde fra borgere og kunder.
 • Der er arbejdsulykker eller nærved-ulykker.
 • Der er højt sygefravær eller høj personaleomsætning.

Mulige konsekvenser for medarbejdere

 • Koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer og manglende overblik.
 • Øget risiko for arbejdsulykker.
 • Nedsat humør og øget irritabilitet.
 • Oplevelse af faglig utilstrækkelighed.
 • Tendens til at isolere sig socialt og manglende overskud til aktiviteter uden for arbejde.
 • Svært ved at slippe tanker om arbejdet uden for arbejde.
 • Søvnproblemer.
 • Langvarig stress.
 • Angst og depression.
Forebyg stor arbejdsmængde og tidspres

Henter PDF