Gå til hovedindholdet

Planlæg arbejdet hensigtsmæssigt

På denne side får du nogle forslag til, hvordan du som arbejdsgiver kan planlægge arbejdet for dine medarbejdere, så voldsepisoder forebygges bedst muligt.

Hensigtsmæssig planlægning af arbejdet kan fx være:

 • At modtage borgere på en imødekommende måde og at sikre korte ventetider, klar og præcis information og faste medarbejdere til at stå for kontakten.
 • At der er flere medarbejdere om at håndtere kontakten med borgere, hvis der skulle opstå tilspidsede situationer. Det kan skabe ro og overskud til handlinger, der kan nedtrappe konflikten.
 • At få en anden medarbejder til at overtage kontakten med en borger, hvis der er erfaringer med, at kontakten mellem medarbejder og borger kan føre til tilspidsede situationer.
 • At tage højde for eksisterende viden om potentielt udadreagerende eller voldsomme borgere, fx når virksomheden planlægger vagter.
 • At inddrage borgerne i det forebyggende arbejde, så man forstår baggrunden for, at borgere handler, som de gør, herunder taler med borgerne om, hvordan borgerne og medarbejderne kan samarbejde om at forebygge vold.
 • At tage hensyn til medarbejderes psykiske tilstand i planlægningen af arbejdet, når en medarbejder er påvirket af en voldsepisode i eller uden for arbejdstiden, fx ved at undgå at medarbejderen i en periode har kontakt med visse borgere.
 • At tage højde for, at stor arbejdsmængde og tidspres og høje følelsesmæssige krav i arbejdet også kan øge risikoen for episoder med fysisk vold og derfor skal forebygges.

Særligt om planlægning i forhold til nyansatte og/eller unge medarbejdere

Hensigtsmæssig planlægning af arbejdet i forhold til nyansatte og unge medarbejdere kan fx være:

 • At tilrettelægge vagtplanen, så  nye og unge medarbejdere arbejder sammen med en erfaren medarbejder, så der kan ske sidemandsoplæring.
 • At etablere en mentorordning, hvor nyansatte og unge medarbejdere kan hente hjælp og støtte samt blive vejledt af en erfaren kollega.

Aften-, nattevagt og skiftehold

Der kan være øget risiko for at blive udsat for fysisk vold, når medarbejdere arbejder i nattevagt, aftenvagt og i skiftehold. Som arbejdsgiver skal du derfor have en opmærksomhed på den øgede risiko, som medarbejdere, der arbejder under disse former for organisering af arbejdet, er udsat for.

Du skal som arbejdsgiver sikre en hensigtsmæssig planlægning af arbejdet, så risikoen for vold mod medarbejder, der arbejder i aftenvagt, nattevagt og i skiftehold forebygges effektivt.

Som arbejdsgiver skal du sikre:

 • At der etableres de forebyggende tiltag, som er egnede til at forebygge den konkrete risiko, som er tilstede i forbindelse med disse former for organisering af arbejdet fx:
  • Løbende instruktion og oplæring af medarbejder, der er tilpasset de opgaver, som skal løses i de forskellige vagtlag eller skiftehold
  • At der føres tilsyn med, at arbejdet udføres, sådan som instruktionen og oplæringen foreskriver – også på skæve tidspunkter af døgnet
  • At der er mulighed for hjælp og støtte til at løse arbejdsopgaverne for medarbejdere, der arbejder i aften-, nattevagt og skiftehold.

Alenearbejde

Hvis en medarbejder er alene i en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for medarbejderen, skal du som arbejdsgiver planlægge arbejdet, så faren kan imødegås. Det gælder fx arbejdet med klienter, der er kendt for at kunne reagere med vold eller trusler  over for personalet, og hvor det kun er muligt at sikre medarbejderne mod vold ved at være flere medarbejdere til at håndtere og nedtrappe konfrontationer.

Du skal som arbejdsgiver fastlægge retningslinjer for alenearbejde. Du skal fx sikre:

 • at medarbejdere ikke arbejder alene, hvis der er en særlig fare ved alenearbejdet, og denne fare ikke kan imødegås
 • at fastlægge i hvilke situationer, at det er nødvendigt, at flere medarbejdere varetager kontakten med borgere
 • at fastlægge, hvilke forholdsregler, der skal tages, når medarbejdere på egen hånd skal varetage kontakten med borgere, der er kendt for voldelig adfærd.

psykolog Lars Peter AndersenHvad bør arbejdspladsen være opmærksom på, når det gælder alenearbejde? Hør, hvad psykolog Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicin, Herning Regionshospital, mener

Hvad bør arbejdspladsen være opmærksom på, når det gælder alenearbejde? Hør, hvad psykolog Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicin, Herning Regionshospital, mener.

Sidst revideret: 12. december 2019

Henter PDF