Gå til hovedindholdet

Meget kraftig støj, støjgrænser og beregning af støj

Kraftig støj kan give høreskader. Risikoen for høreskader hænger sammen med, hvor høj støjen er, og hvor længe man er udsat for den. Alle arbejdspladser skal overholde grænseværdien for daglig støjbelastning på 85 dB(A) og grænseværdien for støjimpulser på 137 dB(C).

Støj, der skader hørelsen

Meget kraftig støj kan medføre varigt tab eller nedsættelse af hørelsen.

Der er 2 typer af høreskadende støj:

 • Et konstant, højt støjniveau på arbejdspladsen, som slider på hørelsen over tid
 • Impulsstøj, der er en meget kortvarig og særdeles høj støj, som fx støjen fra en eksplosion. Impulsstøj kan give akutte, permanente høreskader.

Den samlede risiko for høreskader hænger sammen med, hvor høj støjen er, hvor længe medarbejderne er udsat for den, og om der er impulsstøj.

Sådan beregner man støjbelastningen

Støjbelastningen er et gennemsnit over en 8-timers arbejdsdag.

En støjbelastning på 85 dB(A) opnås efter:

 • 8 timers arbejde i 85 dB(A)
 • 4 timers arbejde i 88 dB(A)
 • 2 timers arbejde i 91 dB(A)
 • 1 times arbejde i 94 dB(A)
 • 30 minutters arbejde i 97 dB(A)
 • 15 minutters arbejde i 100 dB(A)
 • 8 minutters arbejde i 103 dB(A)
 • 4 minutters arbejde i 106 dB(A)
 • 2 minutters arbejde i 109 dB(A). 

Hvis man fx skærer med en vinkelsliber, der støjer 109 dB(A) ved øret, og man i øvrigt ikke bliver udsat for anden støj den arbejdsdag, vil den samlede daglige støjbelastning komme op på 85 dB(A) efter ca. 2 minutters skæring.

I kan beregne støjbelastningen i et regneprogram på BFA-Industris hjemmeside

Støjgrænser

Støj på arbejdspladsen måles i decibel (dB).

 • dB(A) bruges ved måling af relativ jævn støj
 • dB(C) bruges ved måling af støjimpulser.

Ingen må udsættes for en daglig støjbelastning på over 85 dB(A) eller støjimpulser på over 137 dB(C).

Når man skal beregne støjbelastningen over en arbejdsdag, kan man opdele dagen i støjmæssigt typiske arbejdsperioder. For hver periode skal man både vide, hvor lang tid den varer, og hvad lydniveauet ved øret er. Herefter regner man udsættelsen fra de støjende perioder sammen til den samlede støjbelastning.

Lyd måles i decibel

Lyd måles i decibel (dB). 0 dB er den svageste lyd, man kan høre med en normal hørelse. Smertegrænsen går typisk ved 120-130 dB.

 • En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres
 • En stigning på 3 dB opfattes tydeligt
 • En stigning på 10 dB opfattes som en fordobling af lydstyrken.

Decibel er en såkaldt logaritmisk skala. Det betyder, at man ikke bare kan lægge dB-tallene sammen, når man beregner den samlede støjbelastning.

Hvis man fx bruger en maskine, der støjer 80 dB, og starter en maskine magen til, stiger lydniveauet med 3 dB til 83 dB. En fordobling af lyden giver altså kun en forøgelse af støjbelastningen på 3 dB.

Henter PDF