Gå til hovedindholdet

Forebyg høj støj

Støj kan i vid udstrækning forebygges ved hjælp af god planlægning og støjdæmpning ved kilden. Hvis støjbelastningen er over 85 dB(A), skal man bruge høreværn, indtil støjen er blevet dæmpet.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Alle virksomheder skal overholde grænseværdien for daglig støjbelastning på 85 dB(A) og grænseværdien for impulsstøj på 137 dB(C). Samtidig skal unødig, generende støj dæmpes.

Virksomheden skal sørge for, at der bliver udført målinger, hvis det er nødvendigt for at vurdere støjforholdene. Hvis arbejdsgiveren ikke selv kan foretage disse målinger, skal virksomheden indhente ekstern hjælp.

Hvis støjen er sundhedsskadelig, skal støj indgå i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejderne skal inddrages i APV-processen.

Planlægning

 • Indkøb de mest støjsvage maskiner på markedet. Støjniveauet skal fremgå af leverandørens brugsanvisning, hvis maskinen støjer over 70 dB(A)
 • Tilrettelæg arbejdet, så færrest muligt udsættes for støjen
 • Sørg for, at den enkelte medarbejder udsættes kortest muligt for støjen
 • Undgå arbejde på arbejdssteder, hvor andre udfører støjende arbejde
 • Adskil støjende og ikke-støjende arbejde ved at opdele lokalerne
 • Placer støjende anlæg så langt væk fra de øvrige arbejdspladser som muligt
 • Lav kontrolrum, hvorfra I kan overvåge de støjende maskiner.

Støjdæmpning ved kilden

 • Lav støjindkapsling af støjende maskiner
 • Sæt maskinernes fødder på vibrationsisolerende materiale, så støjen ikke forplanter sig i bygninger og konstruktioner
 • Opsæt støjskærme rundt om støjende maskiner og processer
 • Lav midlertidige afskærmninger af arbejdsområdet, når der udføres reparationsarbejde i et meget støjende miljø
 • Sørg for at vedligeholde maskinerne godt.

Rummets akustik

 • Rummets akustik er et udtryk for, hvor hurtigt en lyd ”dør ud” i et rum. Dårlig akustik i et lokale betyder, at det generelle støjniveau stiger, og dermed påvirker de personer, der er i rummet. Vægge og lofter af beton giver dårlig akustik. Monter lydabsorberende materiale på lofter og eventuelt vægge.

Høreværn

 • Hvis den daglige støjbelastning er over 85 dB(A), skal arbejdsgiveren sikre, at medarbejderne bruger høreværn.

Gode råd til dig som arbejdsgiver

 • Planlægningen af arbejdet kan have stor betydning for udsættelsen for støj. På en byggeplads bør arbejdet fx planlægges, så meget støjende aktiviteter som fx skæring så vidt mulig foregår på tidspunkter, hvor der ikke er andre personer i nærheden.
 • Hvis støjen på arbejdspladsen skal bekæmpes, er det vigtigt, at man får både arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og alle relevante medarbejdere med i processen. Det er vigtigt at huske, at de medarbejdere, der arbejder med fx en støjende maskine, har vigtig viden om, hvordan den bedst kan støjdæmpes uden, at det bliver til gene for den daglige brug. Dermed opnås bedst en løsning, som vil blive brugt i længden.

Det kan du selv gøre som medarbejder

 • Tal med arbejdsmiljøorganisationen eller kollegerne, hvis støjen virker belastende. Vær på den måde med til, at arbejdspladsen gør noget ved problemerne.
 • Beskyt din hørelse og brug udleverede høreværn, når der er kraftig støj. Hvis du arbejder på en arbejdsplads med en daglig støjbelastning på over 80 dB(A), skal der være høreværn til rådighed. Du skal bruge høreværn, når den daglige støjbelastning er over 85 dB(A).

Henter PDF