Gå til hovedindholdet

Forholdsregler ved arbejde med ioniserende stråling

Sundhedsstyrelsen forvalter reglerne og fører tilsyn med ansattes udsættelse for ioniserende stråler, mens Arbejdstilsynet har ansvaret for reglerne om de arbejdsmedicinske lægeundersøgelser og helbredskontrol af ansatte, der udsættes for ioniserende stråler.

Arbejdstilsynet har ansvaret for reglerne om de arbejdsmedicinske lægeundersøgelser og helbredskontrol af ansatte, der udsættes for ioniserende stråling, men det er Sundhedsstyrelsen, der som myndighed forvalter regler og tilsyn med ansattes udsættelse for ioniserende stråling.

Du skal derfor kontakte Sundhedsstyrelsen, hvis du vil vide, hvordan du arbejder sikkert med ioniserende stråling som fx røntgen- og gammastråling.

Strålebeskyttelse - Sundhedsstyrelsen

Lægeundersøgelser ved arbejde med ioniserende stråling

Arbejdstilsynet varetager reglerne om arbejdsmedicinske lægeundersøgelser af personer, som udsættes for ioniserende stråling i forbindelse med deres arbejde. Det vedrører personer, der er kategoriseret som ”stråleudsatte arbejdstagere i kategori A” i §39 i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Det drejer sig om de samme personer, som i henhold til Sundhedsstyrelsens regler, skal have foretaget en dosisovervågning til bestemmelse af:

  • effektiv dosis under anvendelse af persondosimeter med en måleperiode på højst en måned (gælder ikke gravide)
  • ækvivalent dosis til øjenlinsen
  • ækvivalent dosis til hud eller  ekstremiteter.

Krav om lægeattest

Efter reglerne må arbejde med ioniserende stråling kun udføres af personer, hvis helbred ikke forringes ved arbejdet. Derfor skal stråleudsatte arbejdstagere i kategori A gennemgå en lægeundersøgelse og helbredskontrol, før de begynder at udføre dette arbejde.

Til den første undersøgelse udfylder lægen en særlig attest. Formålet er at sikre, at den undersøgte er fysisk og psykisk egnet til at arbejde med ioniserende stråling. Attesten skal derefter vurderes af arbejdstilsynet, og først når denne vurdering foreligger, må arbejdet påbegyndes.

Attest vedrørende arbejde med ioniserende stråling - pdf

Henter PDF