Ensidigt, belastende arbejde

Ensidigt, belastende arbejde (EBA) forekommer inden for flere forskellige brancher og i mange typer af job. EBA er arbejde, der belaster psyken og de samme dele af kroppen over længere tid.

EBA udgør en risiko for muskel- og skeletbesvær.  Eksempler på EBA er:

  • Ensidigt, gentaget arbejde (EGA)
  • Statisk arbejde med at holde og bære
  • Monotont overvågningsarbejde
  • Arbejde, der kræver stor opmærksomhed eller koncentration
  • Arbejde, der stiller store krav til syn og hørelse.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver kan du forebygge problemer med EBA ved at anlægge et helhedssyn, som omfatter teknologi, organisering af arbejdet samt fysiske, ergonomiske og psykosociale arbejdsforhold. Du skal sørge for at indrette arbejdspladsen, så dine medarbejdere kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger uden for store krav til at anvende kraft. Du skal også sørge for, at der er egnede hjælpemidler til dem, så de ikke skal håndtere genstande manuelt. Du skal planlægge arbejdet, så det bliver med passende variation og pauser

Læs mere om, hvordan du som arbejdsgiver også kan forebygge muskel- og skeletbesvær hos dine medarbejdere (Forebyggelse i 3 plan)

Det kan du selv gøre som medarbejder

Du kan som medarbejder selv være med til at forebygge muskel- og skeletbesvær  ved EBA. Det kan du gøre ved at bruge de hjælpemidler, du har til rådighed, og ved så vidt muligt at variere dine arbejdsstillinger og -bevægelser. Hvis du har mulighed for det, er det en god idé at holde pauser fra dine arbejdsopgaver med passende mellemrum.

Arbejdstilsynets vejledninger

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

Andre materialer

”Tag snakken – bryd vanerne”, BFA Velfærd og Offentlig administration

”Køreplan til dialog om god fysisk trivsel på arbejdspladsen” (pdf), Videncenter for Arbejdsmiljø

Om arbejdsstillinger og -bevægelser

Læs om, hvordan forskellige arbejdspladser har arbejdet med forebyggelse

De vigtigste regler

At-vejledning D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse (nr. 1234, 2018)