G� til hovedindholdet

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

Seksuel chikane (sexchikane) og andre krænkende handlinger kan komme fra fx borgere, pårørende, elever, klienter, indsatte, kunder, samarbejdspartnere eller andre, man kommer i kontakt med via sit arbejde.

Faktisk er der flere, der oplever seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.  end fra ledere, kolleger eller ansatte.

Selvom alle kan blive udsat, kan ny­ansatte, unge, vikarer, elever, studerende og praktikanter være i særlig risiko.

Det er arbejdsgiverens ansvar at forebygge risikoen for seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv., som de ansatte kommer i kontakt med via arbejdet.

Hvornår er noget seksuel chikane eller andre krænkende handlinger?

 • Seksuel chikane og andre krænkende handlinger kan komme til udtryk på mange forskellige måder og det kan både være enkeltstående hændelser og gentagne episoder.
 • Krænkende handlinger kan fx være mobning, ydmygelser og nedværdigende behandling, sårende bemærkninger, latterliggørelse, ubehagelige drillerier og trusler.
 • Seksuel chikane er alle krænkende handlinger, som har en seksuel karakter som fx:
  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelle aktiviteter
  • Sjofle vittigheder og kommentarer
  • Upassende blikke og nærgående kommentarer om udseende
  • Irrelevante spørgsmål om seksuelle emner
  • Visning af pornografisk materiale
 • Trusler og bestikkelse for at opnå sex mod belønninger som ansættelse, lønforhøjelse eller forfremmelse
 • Nedsættende kommentarer om kvinder eller mænd

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv. personer uden for arbejdspladsen er ikke altid udtryk for bevidste handlinger. Det kan også være ubevidst, fx fra en borger med demens eller nedsat kognitiv funktion.

Selve begrebet ”seksuel chikane” kan for mange være svært at forholde sig til. Det er et begreb, som de fleste ikke forbinder med sig selv – selv hvis de har oplevet seksuelle krænkelser. Mange kan, uanset hvor grove hændelserne har været, derfor være i tvivl, om det, de har oplevet er ”seksuel chikane”. Derfor er der risiko fo,r at mange sager aldrig kommer frem i lyset.

Et alvorligt arbejdsmiljøproblem

Uanset om adfærden er bevidst eller ej, så kan det virke krænkende og grænseoverskridende. Det kan  have negative konsekvenser for medarbejdernes psykiske velbefindende, trivsel, mentale helbred, jobtilfredshed og produktivitet.

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv. skal derfor forstås, håndteres og forebygges som et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Det skal ikke være op til den enkelte at vurdere, hvor grænsen går, og hvordan han eller hun skal reagere. I stedet skal det behandles som ethvert andet arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen skal tage ansvar for at forebygge og håndtere.

Dialog om dilemmaer

Hvordan forholder I jer fx på jeres arbejdsplads hvis:

… En kunde/borger/patient vil kramme din kollega længe farvel, hver gang han/hun går.

… En medarbejder oplever, at en borger spørger, om medarbejderen ikke nok vil fortsætte med at hjælpe borgeren i en intim situation, da det føles dejligt.

Se flere dialogkort fra kampagnen Hvor går grænsen:

Start snakken med dialogkortene

og flere dilemmakort i guiden:

Seksuel opmærksomhed fra borgere - Det Nationale Forskningscenter om Arbejdsmiljø - pdf

Henter PDF