Et godt psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø handler om psykosociale forhold på arbejdspladsen som i samspil med den enkelte kan påvirke både det psykiske og det fysiske helbred – såvel positivt som negativt.

Det handler fx om forholdet til kollegaer, chefen, eller kunder, og om der forekommer vold eller krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Det handler også om hvordan arbejdet er organiseret, samt karakteren af arbejdet, fx om der er høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan øge risikoen for fysiske og psykiske helbredsproblemer som fx hjertekar lidelser, depression, angst og posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan også føre til øget sygefravær, arbejdsophør, dårligt samarbejde og ringe kvalitet i opgaveløsningen.

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at medarbejderne ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Særligt om det psykiske arbejdsmiljø

Læs om udfordringerne for trivsel på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet fokuserer på, om der er problemer i virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for krænkelser på arbejdet.

Stress er en tilstand af anspændthed og ulyst, som kan forebygges med en målrettet indsats.

Vold og trusler kan både være fysisk og psykisk, og det er vigtigt at tage forholdsregler.