Meget kraftig støj, støjgrænser og beregning af støj

Kraftig støj kan give høreskader. Risikoen for høreskader hænger sammen med, hvor høj støjen er, og hvor længe man er udsat for den. Alle arbejdspladser skal overholde grænseværdien for daglig støjbelastning på 85 dB(A) og grænseværdien for støjimpulser på 137 dB(C).

Støj, der skader hørelsen

Meget kraftig støj kan medføre varigt tab eller nedsættelse af hørelsen.

Der er 2 typer af høreskadende støj:

  • Et konstant, højt støjniveau på arbejdspladsen, som slider på hørelsen over tid
  • Impulsstøj, der er en meget kortvarig og særdeles høj støj, som fx støjen fra en eksplosion. Impulsstøj kan give akutte, permanente høreskader.

Den samlede risiko for høreskader hænger sammen med, hvor høj støjen er, hvor længe medarbejderne er udsat for den, og om der er impulsstøj.

 Støjgrænser

Støj på arbejdspladsen måles i decibel (dB).

  • dB(A) bruges ved måling af relativ jævn støj
  • dB(C) bruges ved måling af støjimpulser.

Ingen må udsættes for en daglig støjbelastning på over 85 dB(A) eller støjimpulser på over 137 dB(C).

Når man skal beregne støjbelastningen over en arbejdsdag, kan man opdele dagen i støjmæssigt typiske arbejdsperioder. For hver periode skal man både vide, hvor lang tid den varer, og hvad lydniveauet ved øret er. Herefter regner man udsættelsen fra de støjende perioder sammen til den samlede støjbelastning.