Sygefravær

Hver dag er knap 4 pct. af de danske lønmodtagere syge. De fleste er tilbage efter få dage, men mere end en tredjedel er fraværende over 30 dage. Sygefravær kan have store personlige og økonomiske konsekvenser for den syge medarbejder, men det kan også få stor økonomisk betydning for virksomheden og samfundet. Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du som arbejdsgiver eller medarbejder bedst forebygger og håndterer sygefravær, og kan hjælpe den sygemeldte godt tilbage til jobbet igen.

Spørgsmål og svar

Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en NemID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

Sådan anmelder du en ulykke i EASY

Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

Læs mere

Sådan anmelder du en arbejdsulykke i EASY – Arbejdstilsynet

Så er det vigtigt, at du går til din egen læge for at blive undersøgt og får fortalt om mistanken. Lægen har pligt til at anmelde sygdommen, hvis han/hun mener, at den kan skyldes arbejdet.

For at få adgang til EASY skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller, aktiverer og tildeler rettigheder til en medarbejdersignatur.

Bestil en NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Læs mere om tildeling af rettigheder (virk.dk)