Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Inddrag sygefravær i APV-arbejdet

Sygefravær skal indgå i jeres APV-arbejde. Det har været et lovkrav siden 2004.

En undersøgelse viser, at man som virksomhed får langt nemmere ved at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der kan føre til at højt sygefravær, når man inddrager det i APV’en. Det gør det muligt at lave langsigtede og permanente forbedringer i arbejdsmiljøet og i bedste fald fjerne de arbejdsmiljøproblemer, som kan føre til et højt sygefravær.

Undersøgelsen, som blev foretaget af Oxford Research for Arbejdstilsynet i 2015, viste også, at hos knap en tredjedel, som havde fokus på sygefravær i APV’en, havde det ført til, at virksomhedens sygefravær blev nedbragt.

Over halvdelen af de virksomheder, der havde inddraget sygefravær i deres APV nævnte, at det havde givet dem et bedre overblik over deres sygefravær, mens lige under halvdelen havde fået en større bevidsthed om, hvad der udløser sygefraværet.

Konklusionen er derfor, at der er store fordele ved at inddrage sygefravær i APV’en.

Læs om de vigtigste regler

At-vejledning D.1.1 om arbejdspladsvurdering

Vejledningen oplyser, hvilke krav lovgivningen stiller til virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV) og kommer bl.a. med forslag til, hvordan en APV kan gennemføres.

At-vejledning D.4.1 om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af forhold i det psykiske arbejdsmiljø på den enkelte virksomhed.

Bekendtgørelse om arbejdets udførelserHenter PDF