Vurder risikoen

Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer eller med arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, skal foretage en kemisk risikovurdering. Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejdere kan blive udsat for farlige kemikalier, så risikoen kan fjernes eller forebygges.

Kom godt i gang med kemisk risikovurdering

Når I skal vurdere, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlige kemiske stoffer og materialer, skal I tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål:

 • Hvilke farlige stoffer og materialer findes der på jeres arbejdsplads?
  Se på, hvilke produkter, I bruger og lav en liste over dem, sammen med sikkerhedsdatabladene. Produktlisten og sikkerhedsdatablade skal være tilgængelige for alle medarbejdere.
  Se på arbejdsprocesserne. Hvis der udvikles eller frigøres farlige stoffer, som fx røg og støv, skal de også være med i risikovurderingen.

  Tegning af mand som laver en gennemgang af og en liste over arbejdspladsens farlige stoffer.
 • Hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici er der ved at bruge kemikalierne?
  Mange af de farlige stoffer og materialer, som I bruger på arbejdspladsen, har en faremærkning på etiketten og et sikkerhedsdatablad. I kan bruge sikkerhedsdatabladet til at finde ud af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbundet med at arbejde med produkterne. I skal også afgøre hvordan I kan forebygge, at nogen bliver udsat for dem. Vær også opmærksom på arbejdsprocesser hvor der ikke umiddelbart anvendes kemi, men hvor der kan dannes farlig kemi som fx træstøv eller svejserøg.
  Tegning af mand som overvejer hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici, der er ved at bruge kemikalierne.
 • Hvordan kan medarbejderne blive udsat for de farlige stoffer og materialer?
  Kan medarbejderne blive udsat for de farlige kemikalier:
  - ved at indånde gasser, dampe, vanddråber (aerosoler) eller støv?
  - ved at få stoffer og materialer på huden, fx ved direkte kontakt med hænderne eller ved stænk?
  - ved at få stoffer og materialer i øjnene, fx ved stænk?
  - ved at komme til at indtage stoffet, fx fordi man ikke har vasket hænder omhyggeligt inden spisning?
  Tegning af mand som overvejer, hvordan en medarbejder kan blive udsat for farlige stoffer og materialer.

Dokumenter kortlægningen

Når I har kortlagt risikoen for, at medarbejderne kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, skal I dokumentere resultatet af kortlægningen. Sikkerhedsdatablade og produktlisten over farlige stoffer og materialer skal også indgå i risikovurderingen.

STOP risikoen

Næste skridt er, at I skal vurdere, hvordan I enten helt kan fjerne eller kan beskytte medarbejderne mod at blive udsat for farlige stoffer og materialer.

Det er vigtigt, at I vælger foranstaltninger i den rigtige rækkefølge, så forebyggelsen bliver så effektiv som muligt. Det kaldes STOP-princippet – Substitution, Tekniske foranstaltninger, Organisatoriske foranstaltninger og Personlige værnemidler.