Gå til hovedindholdet

Højeste antal dødsulykker på jobbet i 14 år

Foreløbige tal fra Arbejdstilsynet viser, at 43 mennesker i 2022 mistede livet på jobbet. Det er det højeste antal dødsulykker i 14 år.

Antallet af dødsulykker på jobbet i 2022 er det højeste i 14 år. De foreløbige tal viser, at der er sket 43 dødsulykker, hvoraf to dog fortsat er under vurdering for, om de er arbejdsrelaterede.

Her sker flest dødsulykker

Ikke siden 2008 har der været mere end 43 dødsulykker på et år. De fleste dødsulykker er sket inden for brancherne ’opførelse og nedrivning af byggeri’ og ’transport af gods’. Her har der i begge brancher været syv tilfælde. Også branchegruppen ’landbrug, skovbrug og fiskeri’ har været hårdt ramt. Her har fire mennesker mistet livet, mens de var på arbejde.

Dødsulykkerne er især sket, hvor de ansatte har arbejdet med at opføre og nedrive byggeri, fx ved fald fra højden ved tagarbejde.

Inden for ’transport af gods’ er flere af dødsfaldene sket, fordi en medarbejder blev ramt af gods ved læsning af en lastbil, eller fordi medarbejderen blev ramt af fx byggematerialer i forbindelse med kranarbejde.  

Nye initiativer på vej

Da der sidste år var tegn på, at antallet af dødsulykker ville være højt i 2022, anmodede den tidligere beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Arbejdsmiljørådet om at foreslå nye initiativer til at nedbringe antallet af dødsulykker.

Du kan læse nærmere om dødsulykker her:

Arbejdsrelaterede dødsulykker - pdf

Du kan læse nærmere om brancherettet vejledning og forebyggelse her:

Brancher

Du kan læse nærmere om forebyggelse af arbejdsulykker her:

Arbejdsulykker

Sidst revideret: 9. februar 2023

Henter PDF