Gå til hovedindholdet

Få hjælp til at forebygge seksuel chikane

I brancher, hvor medarbejderne har meget kontakt med borgere, kunder og klienter rapporteres der oftere uønsket seksuel opmærksomhed og chikane end i andre brancher. Mange er i tvivl om, hvor de finder hjælp. Det viser en ny undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

En ny undersøgelse fra NFA viser, at der er stor forskel i omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane, når man sammenligner brancher i Danmark.

Branchen med den største forekomst er Restauranter og barer, hvor 41,2% af de adspurgte medarbejdere har rapporteret en grænseoverskridende handling, herefter kommer Hotel og camping (36,2%) og Døgninstitutioner og hjemmepleje (28,8%).

Brug Arbejdstilsynets Call Center

Det fremgår af rapporten, at mange er i tvivl om, hvor de skal gå til, hvis de oplever grænseoverskridende adfærd. I gennemsnit på tværs af alle brancher ved 31,1% af de adspurgte medarbejdere ikke, hvor de kan få hjælp.

"Undersøgelsen peger på, at der er for mange, som oplever grænseoverskridende adfærd, og for mange som ikke ved, hvor de kan få hjælp. Seksuel chikane og andre krænkende handlinger er et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Man kan blive syg af at blive udsat for det, hvis det er groft eller forekommer flere gange,"

- siger Inger W. Sandgrav, kontorchef for psykisk arbejdsmiljø og sygefravær i Arbejdstilsynet, der forklarer, at arbejdsgiveren har pligt til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger på lige fod med andre arbejdsmiljøproblemer.

Oplever du at være udsat for seksuel chikane eller andre krænkende handlinger – eller har du brug for hjælp til at forebygge og håndtere krænkende handlinger, kan du altid ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger på tlf. 70 12 12 88.

Du kan også få viden, gode råd og værktøjer på at.dk:

Seksuel chikane skal stoppes

Læs mere om undersøgelsen på nfa.dk:

Ny rapport afdækker uønsket seksuel opmærksomhed og chikane fordelt på brancher - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Se hvilke jobgrupper der hører under de forskellige brancher:

Branchegruppeoversigt

Henter PDF