Gå til hovedindholdet

Nye regler skal give hurtigere sagsbehandling i arbejdsskadesager

Nu kan det koste en bøde, hvis du som arbejdsgiver, læge eller kommune nøler med at sende informationer i en arbejdsskadesag. De nye regler skal give hurtigere svar til de mennesker, der er kommet til skade på jobbet.

En ulykke kan opstå på et splitsekund, men det kan tage lang tid for den skadelidte at få svar på, om ulykken giver ret til erstatning. I dag kan sagsbehandlingen i nogle tilfælde tage op til 3 år. Fra 1. juli træder der derfor nye regler i kraft. Med tydelige tidsfrister og mulighed for bødestraf skal reglerne gøre det hurtigere for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen at indsamle de nødvendige oplysninger.

I dag kan det tage lang tid at indhente oplysninger fra arbejdsgivere, offentlige myndigheder og læger m.v, hvilket betyder at nogle arbejdsskadesager trækker ud. Og det er her reglerne sætter ind. Når AES og Ankestyrelsen i fremtiden efterspørger eksisterende oplysninger på en sag, bliver det med en frist på 14 dage. Hvis svarfristen ikke bliver overholdt, modtager aktøren en rykker for oplysningerne med besked om risikoen for en bødestraf og en ny svarfrist på 14 dage.

Reglerne gennemføres som følge af Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem fra september 2022. Med de nye regler forventes det, at de forskellige aktører i højere grad bidrager hurtigere med de nødvendige oplysninger i arbejdsskadesager.

Hvem kan få en bøde?

Det er udelukkende såkaldte sikringspligtige arbejdsgivere, offentlige myndigheder og andre professionelle aktører, herunder sygehuse, institutter og behandlende læger, der kan blive pålagt bødestraf. Privatpersoner kan altså ikke modtage en bøde for manglende svar i denne sammenhæng. Reglerne omfatter også udelukkende oplysninger, som aktøren er i besiddelse af, når de modtager anmodningen.

Læs mere om de nye regler, og hvad det betyder for dig

Sidst revideret: 25. juni 2024

Henter PDF