Gå til hovedindholdet

Projekt om luftmålinger af asbeststøv er afsluttet

Ny viden fra et projekt om luftmålinger af asbeststøv indebærer, at nedrivning af asbestholdige bølgetage fremover skal anmeldes til Arbejdstilsynet, og at der skal bruges åndedrætsværn under arbejdet.

Som arbejdsgiver skal du gå ud fra, at det ved nedrivning af asbestholdige bølge-tage er nødvendigt at bruge åndedrætsværn under arbejdet for at overholde grænseværdien for asbest, og at arbejdet er omfattet af lovgivningens krav om anmeldelse til Arbejdstilsynet og adgang til to omklædningsrum adskilt af et baderum.

Det er konsekvensen af resultaterne af et projekt om luftmålinger af asbeststøv, som blev gennemført for at få mere viden om overholdelsen af grænseværdien for asbest.

Læs mere om projektets resultater og konsekvenser:

Nedrivning af asbestholdige bølgetage
 

Sidst revideret: 3. juli 2024

Henter PDF