Afrapportering af tilsynsindsatser

Læs mere om Arbejdstilsynets aktioner i byggebranchen, det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) samt en række særlige tilsynsindsatser i perioden 2011-15.

Arbejdstilsynet har siden 2006 ført særligt tilsyn med byggebranchen i form af aktioner, som kører sideløbende med vores almindelige tilsyn med branchen. 

Virksomheder i bestemte brancher har siden 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn (URT). 

Arbejdstilsynet gennemførte i 2013-15 en række tilsynsindsatser, som udelukkende havde fokus på virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø. 

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning.