Gå til hovedindholdet

Tilsynsindsater – evalueringer, analyser og rapporter

Her har vi samlet analyser, evalueringer og rapporter om Arbejdstilsynets forskellige tilsynsindsatser.

Særligt om Risikobaserede tilsyn

Arbejdstilsynets aktioner i byggebranchen, det udvidede risikobaserede tilsyn - URT - samt en række særlige tilsynsindsatser i perioden 2011-15

Effektanalyse af risikobaserede tilsyn på forekomsten af arbejdsulykker i perioden 2012-15 - pdf

Evaluering af dialog i det risikobaserede tilsyn - 2014 - pdf

Evaluering af effekten af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt - 2016 - pdf

Resultaterne af det risikobaserede tilsyn RT og det udvidede risikobaserede tilsyn URT i 2018 - 2019 - pdf

Resultaterne af det risikobaserede tilsyn RT og det udvidede risikobaserede tilsyn URT i 2017 - 2018 - pdf

Resultaterne af det risikobaserede tilsyn RT og det udvidede risikobaserede tilsyn URT i 2016 - 2017 - pdf

Resultaterne af målretningen af det risikobaserede tilsyn - første halvår 2016 - 2016 - pdf

Sammenlignende analyse af udvidede risikobaserede tilsyn og tidligere indsatser - 2018 - pdf

Tilsyn - URT - Sammenligning med Risikobaseret Tilsyn - 2018

Mere om tilsyn 

Effekt af tilsynsformer og reaktioner på forekomsten af arbejdsulykker - 2016 - pdf

Effektanalyse af Arbejdstilsynets incidenstilsyn 2013 - 2017 - pdf

Effektanalyse af om Arbejdstilsynets tilsyn og reaktioner påvirker virksomheders økonomi - 2019 - pdf

Evaluering af Arbejdstilsynets brancherettede indsats - 2022 - pdf

Evaluering af en forstærket dialog- og kontrolindsats over for bygherrer - 2014 - pdf

Evaluering af forsøg med anmeldelse af tilsyn - 2017 - pdf

Evaluering af nytteværdien af baggrundsviden om arbejdsbelastninger i den konkrete virksomhed Arbejdstilsynet fører tilsyn med - 2017 - pdf

Evaluering af tilsyn med midlertidige og skiftende arbejdssteder - 2016 - pdf

Evaluering af tilsyn i bygge- og anlægsbranchen - 2018 - pdf

Kvantitativ evaluering af tilsyn i bygge- og anlægsbranchen - 2018 - pdf

Nøgletal for aftaleforløb og gebyr for skærpet tilsyn

Undersøgelse af, hvordan oplysninger om arbejdsbelastninger kan indgå i forberedelse af tilsyn - initiativ 2 - 2016 - pdf

Henter PDF