Gå til hovedindholdet

Digitalisering og Data (DD)

Digitalisering og Data har ansvaret for Arbejdstilsynets data samt udvikling og drift af digitale løsninger og it-systemer, der hjælper virksomhederne med deres arbejdsmiljøarbejde og Arbejdstilsynets tilsynsførende med at løse deres opgaver hurtigt og effektivt.

Kontorchefer: Kirsten Brink Hansen og Allan Kjær Andersen

Formål

Digitalisering og Data har fem kerneydelser:

  • Vi udvikler it-løsninger baseret på en agil tilgang, der sikrer, at vi overholder tidsplaner og økonomi, og at vi leverer løsninger, der imødekommer de forretningsmæssige behov.
  • Vi arbejder med brugervenlighed og udvikling af brugergrænseflader.
  • Vi understøtter al udviklingen med systemarkitektur, som sikrer, at systemerne og de bagvedliggende logikker grundlæggende hænger sammen.
  • Vi drifter Arbejdstilsynets it-systemer, så de understøtter fleksibel og sikker drift. Vi følger dagligt op på fejl og udfordringer, og vi tilpasser løbende, så de krav, der stilles til it-systemer i staten, overholdes.
  • Vi udvikler løbende Arbejdstilsynets testprocesser, testteknikker og regressionstests, der indgår i udviklingen af nye løsninger

Hovedopgaver

Arbejdstilsynet er i gang med en ambitiøs og omfattende modernisering af vores systemlandskab. Moderniseringen omfatter både den overordnede systemarkitektur; de redskaber, der understøtter de tilsynsførendes arbejde på tilsyn; de selvbetjeningsløsninger, som hjælper virksomhederne med deres eget arbejdsmiljøarbejde, og it-understøttelsen af kommunikationen mellem virksomhederne og Arbejdstilsynet. Arbejdet indebærer bl.a. andet omstrukturering af helt centrale data og rapporteringsløsninger samt machine learning-modeller til tilsynsplanlægning, risikovurderinger mm. 

Sidst revideret: 5. august 2019

Henter PDF