Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøfagligt Center

Arbejdsmiljøfagligt Centers opgave er at fastholde og udvikle et højt vidensniveau på arbejdsmiljøfaglige kerneområder, herunder de områder som er særligt prioriterede i arbejdsmiljøstrategien frem mod 2026.

Arbejdsmiljøfagligt Center skal endvidere sikre, at ny viden omsættes til handling med de rigtige situationstilpassede virkemidler, og at den nye viden deles internt i Arbejdstilsynet og med eksterne interessenter.

Herudover har Arbejdsmiljøfagligt Center til opgave at sikre en tidssvarende regulering, herunder at international regulering omsættes til nationale forhold, samt at sikre løbende dokumentation af Arbejdstilsynets indsats.

Endelig skal Arbejdsmiljøfagligt Center sikre kvalitet og hurtighed i den løbende drifts- og udviklingsorienterede betjening af beskæftigelsesministeren i samarbejde med direktør, vicedirektør og Koncernledelsessekretariatet.

Arbejdsmiljøfagligt Center består af en række kontorer, som hver især på forskellig vis bidrager til at løfte centrets samlede opgaver.

Henter PDF