Gå til hovedindholdet

Økonomi og Styring (ØS)

Økonomi og Styring skal sikre god økonomistyring og sørge for, at Arbejdstilsynets ledelse har det bedst mulige beslutningsgrundlag i forhold til styring og økonomi. På den måde er kontoret med til understøtte, at Arbejdstilsynets bevillinger bliver omsat til mest mulig arbejdsmiljø for pengene.

Kontorchef: Winnie Poder Bjerregaard

Formål

Vi har ansvaret for, at Arbejdstilsynet arbejder professionelt med ressourcerne og understøtter ambitionen om ”mest muligt arbejdsmiljø for pengene. Vi har fem kerneydelser:

  • Vi sikrer styringen af, at Arbejdstilsynets midler og bevillinger anvendes og udmøntes i overensstemmelse med rammer og beslutningsgrundlag.
  • Vi estimerer omkostningerne ved nye politiske forslag.
  • Vi bidrager til det tværgående arbejde med nye initiativer fra idé til implementering.
  • Vi sikrer tæt koordinering med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø.
  • Vi leder Arbejdstilsynets Facility Management.

Hovedopgaver

Økonomi og Styring har ansvaret for den økonomiske styring og drift af Arbejdstilsynet. Vi har derfor en bred kontakt med hele organisationen og er med i både store og små processer.

Vi varetager finanslovsarbejdet for Arbejdstilsynet, så der er styr på bevillingerne. Vi understøtter en tæt opfølgning på budget, regnskab og prognoser for forbruget, så direktionen har et gennemsigtigt beslutningsgrundlag i forhold til den økonomiske drift. Og vi driver Arbejdstilsynets arbejde med internt kontrolmiljø og har dialogen med Rigsrevisionen.

Kontoret koordinerer også Arbejdstilsynets arbejde med styrelsens mål- og resultatplan med departementet. Det gør vi i tæt samarbejde med fagkontorer og tilsynet. Vi følger samtidig løbende med i Arbejdstilsynets tilsynsproduktion og understøtter direktionen med ledelsesinformation herom.

Vi fungerer som indgang for Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø til Arbejdstilsynet og varetager den koordinerende sekretariatsfunktion, hvilket indebærer en løbende dialog om bl.a. årsplaner.

Henter PDF