Gå til hovedindholdet

Kontoret for Psykisk og Ergonomisk Arbejdsmiljø (PEA)

Det psykiske og ergonomiske arbejdsmiljø er en helt central del af arbejdspladsers liv og et højt prioriteret emne på den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden. Kontoret for Psykisk og Ergonomisk Arbejdsmiljø har den arbejdsmiljøfaglige viden inden for både psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø og synergien mellem de to områder. Vi har ansvaret for arbejdsmiljøreglerne inden for både psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø. På den måde medvirker kontoret til at styrke indsatsen med at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser.

Kontorchef: Inger Wesenberg Sandgrav

Formål

Kontoret for Psykisk og Ergonomisk Arbejdsmiljø har den arbejdsmiljøfaglige viden og udvikler området med henblik på at sikre forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning. Vi har fire kerneydelser:

  • Vi har ansvaret for regler og tilhørende vejledninger til virksomheder om arbejdet med psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø.
  • Vi omsætter den arbejdsmiljøfaglige viden til nye metoder og målrettede initiativer inden for Arbejdstilsynets tre virkemidler regulering, tilsyn og kommunikation.
  • Vi står for implementeringen af initiativerne om psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø i den politiske aftale om arbejdsmiljø for 2023.
  • Vi står for politikudvikling og betjener beskæftigelsesministeren.

Hovedopgaver

I Psykisk og Ergonomisk Arbejdsmiljø har vi til opgave at sikre, at de konkrete initiativer i den arbejdsmiljøpolitiske aftale på området omsættes til målrettede indsatser, der gør en forskel for at forebygge risici i det psykiske og ergonomiske arbejdsmiljø.

Vi har ansvaret for bekendtgørelserne om psykisk arbejdsmiljø, manuel håndtering og skærmarbejde, samt de tilknyttede vejledninger til virksomhederne og de understøttende materialer til Tilsynet. Her er det blandt andet en væsentlig opgave at formidle faglige problemstillinger inden for psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø, fx hvordan virksomhederne effektivt forebygger fysisk og psykisk nedslidning.

Vi varetager løbende besvarelse af henvendelser og spørgsmål på kontorets områder, herunder bistår ift. besvarelse af folketingsspørgsmål og anden ministerbetjening, og kontoret er ansvarlig for relevante analyser. Vi bidrager aktivt med kompetencer og idéer i forhold til projekter i Arbejdstilsynet, herunder af udvikling af tilsynet.

Sidst revideret: 5. august 2019

Henter PDF