Gå til hovedindholdet

Jura og Forenkling (JF)

Jura og Forenkling er Arbejdstilsynets juridiske ekspertkontor. Kontorets ansvar er at bistå organisationen, så Arbejdstilsynet udformer og anvender arbejdsmiljølovgivningen på en ensartet og konsekvent måde, og lovarbejdet matcher udviklingen i samfundet. Vi arbejder med en bred vifte af primært juridiske discipliner som fx forvaltningsret, offentlighedsret, strafferet, databeskyttelsesret og EU-ret. Kontoret er også ansvarlig for udvikling og drift inden for GDPR og informationssikkerhed, så Arbejdstilsynet fastholder et højt niveau og lever op til de krav og forventninger, der er til statslige myndigheder. På den måde er vi med til at sikre det juridiske grundlag for både sikkerhed og sundhed for de millioner af mennesker, der hver dag går på arbejde på en af Danmarks og Grønlands mange arbejdspladser.

Kontorchef: Sofie Bisbjerg

Formål

Kontoret er dels et fagkontor med ansvar for udvikling og målretning af egne ansvarsområder, dels et stabskontor, der understøtter Arbejdstilsynet med juridisk ekspertise, sparring og opgaveløsning. Vi har fire kerneydelser:

  • Vi varetager det overordnede juridiske ansvar for arbejdsmiljøloven og en række bekendtgørelser. Her driver vi også processer om regelforenkling og fungerer som sparringspartner for hele organisationen.
  • Vi laver politikudvikling og betjening af minister og Folketing på det juridiske område i relation til arbejdsmiljøloven.
  • Vi understøtter og driver Arbejdstilsynets arbejde med udlevelse og udbredelse af embedsmandens rolle og pligter, herunder forvaltningsretlige og offentligretlige forpligtelser.
  • Vi understøtter Arbejdstilsynets arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse.

Hovedopgaver

Et af kontorets primære opgaver er at sikre, at Arbejdstilsynet udvikler klare og enkle regler for herigennem at understøtte Arbejdstilsynets opgave med at udforme tidssvarende regulering på arbejdsmiljøområdet. Det gør vi bl.a. ved at skrive regler, vejledninger og andet materiale, så reglerne på arbejdsmiljøområdet er til at forstå og omsætte for virksomhederne i deres daglige arbejdsmiljøarbejde. Og så besvarer vi spørgsmål fra, virksomheder og andre aktører, og vi koordinerer det samlede lovarbejde på tværs af Arbejdsmiljøfagligt Center.

Nogle af de områder, der er fagligt forankret i kontoret er bl.a. reglerne om unges arbejde, reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed, reglerne om straf for overtrædelse af arbejdsmiljøloven og hviletidsreglerne. Vi arbejder også med de juridiske rammer for tilsyn, fx tilsynsbeføjelser, reaktionsgrundlaget og forpligtelserne efter retssikkerhedsloven. Endvidere har kontoret ansvaret for den grønlandske arbejdsmiljølov og bistår med løsning af øvrige opgaver på området i samarbejde med de relevante fagkontorer. Endelig løser kontoret administrative opgaver i forbindelse med regelarbejde.

Endelig arbejder vi dedikeret med at understøtte Arbejdstilsynets arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse, så vi fastholder et højt niveau og opfylder kravene til sikkerhed som følger af bl.a. databeskyttelseslovgivningen, ISO27001 samt Digitaliseringsstyrelsens og Center for Cybersikkerheds udmeldinger.

Henter PDF