Gå til hovedindholdet

Tilsyn og Ordnede Forhold (TOF)

Tilsyn og Ordnede Forhold har ansvaret for at udvikle Arbejdstilsynets tilsynsindsats og –metoder og for at sikre et strategisk og tværgående fokus på både udvikling og understøttelse af tilsynsarbejdet og Arbejdstilsynets indsatser i forhold til virksomhederne. Kontoret har herudover ansvaret for udviklingen af indsatsen mod social dumping og den fælles myndighedsindsats i samarbejde med Skattestyrelsen og politiet. I kontoret understøtter vi arbejdet med at målrette og styrke Arbejdstilsynets indsatser samlet set og indsatsen for ordnede forhold ved at se på tværs af tilsynsformer og ved at bringe arbejdsmiljøfaglig viden og erfaringer i spil. På den måde bidrager kontoret til selve fundamentet for, at Arbejdstilsynet står stærkt som myndighed i dialogen med virksomhederne, og at udenlandsk arbejdskraft arbejder under ordnede forhold i Danmark.

Kontorchef: Katrine Wied Christensen

Souschef: Anne-Dorte Duedal Stanstrup

Formål

Tilsyn og Ordnede Forhold skal sikre den bedst mulige tilsynsindsats på arbejdspladser i Danmark. Vi har det strategiske og tværgående ansvar for at udvikle og understøtte tilsynsarbejdet med udgangspunkt i viden og data. Konkret har vi ansvar for Arbejdstilsynets grundtilsyn på danske arbejdspladser, for tilsyn med udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, for det helhedsorienterede tilsyn i byggeriet (HOT) og for tilsyn på midlertidige og skiftende arbejdssteder. Det er vores opgave at udvikle særlige målrettede tilsynsindsatser og at prioritere mellem de forskellige indsatser.

Vi har fire kerneydelser:

  • Vi understøtter og udvikler Arbejdstilsynets indsatser og tilsynsmetoder.
  • Vi udvikler indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet, herunder den fælles myndighedsindsats.
  • Vi står for udmøntningen af arbejdsmiljøaftalen fra 2023 på tilsynsområdet, herunder særligt social dumping.
  • Vi laver politikudvikling og betjening af beskæftigelsesministeren.

Hovedopgaver

Tilsyn og Ordnede Forhold udvikler indsatser og tilsynsmetoder og arbejder med at forbedre og forenkle processer af hensyn til en mere målrettet og hensigtsmæssig dialog med virksomhederne. Vi arbejder også på at udvikle en ny måde at offentliggøre Arbejdstilsynets tilsynsbesøg og afgørelser på at.dk og bidrager endvidere til Arbejdstilsynets it-moderniseringsprojekter.

I forhold til social dumping udvikler vi løbende vores indsats, og vi står for konceptudviklingen af det nye tværgående indsatsteam, der som en del af den fælles myndighedsindsats skal bidrage til bekæmpelsen af social dumping og arbejdslivskriminalitet.

Kontoret er desuden ansvarlig for at styre og koordinere implementeringen af den arbejdsmiljøpolitiske aftale og det tværgående samarbejde i Arbejdstilsynet om de forskellige initiativer i aftalen.

Sidst revideret: 5. august 2019

Henter PDF