Gå til hovedindholdet

Kemi (KEMI)

Kemi har den arbejdsmiljøfaglige viden og ansvaret for arbejdsmiljøreglerne inden for kemi, herunder asbest, og sundhedsskadelige mikroorganismer. Vi har også den arbejdsmiljøfaglige viden og ansvaret for arbejdsmiljøreglerne ift. indeklima, støj og vibrationer samt ioniserende stråling. Vores ambition er gennem enklere regler og klar kommunikation at understøtte virksomhederne bedst muligt i deres arbejdsmiljøarbejde på de nævnte områder.

Kontorchef: Gro Iversen

Formål

Kemi bidrager gennem regelforenkling, kommunikation og understøttelse af Arbejdstilsynets tilsyn til at understøtte virksomheder i deres arbejdsmiljøarbejde indenfor bl.a. kemi. Vi har fire kerneydelser:

  • Vi har ansvaret for regler og tilhørende vejledninger til virksomheder om arbejde med farlig kemi, biologiske agenser samt støj, vibrationer og stråling.
  • Vi står for udmøntninger af politiske aftaler på kemiområdet, herunder ift. asbest.
  • Vi bidrager til politikudvikling og bistår med betjening af beskæftigelsesministeren inden for vores fagområder.
  • Vi har fokus på regelforenkling for at understøtter virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde bedst muligt.

Hovedopgaver

I Kemi har vi som væsentligste opgave at forenkle og ensrette vores regler, så virksomheder lettere kan forstå og dermed efterleve reglerne på særligt kemiområdet. Vi har også ansvaret for regler og vejledning om støj og vibrationer i arbejdsmiljøet, og hvordan vi bedst muligt understøtter virksomhederne i deres arbejdsmiljøarbejde inden for disse områder. Samtidig er det vigtigt, at vi er ajour med den teknologiske udvikling og den grønne omstilling, så vi sikrer, at vores regler tager højde for nye arbejdsmetoder og måder at indrette sin virksomhed og arbejdsliv på.

Med afsæt i den politiske aftale om styrket fokus på asbest fra 2018 og med arbejdsmiljøaftale fra marts 2023 har vi ansvaret for udvikling af en række initiativer, herunder bl.a. udvikling og indførsel af autorisationsordning for virksomheder, som udfører asbestarbejde.

Vi prioriterer EU-arbejdet højt, hvor vi i samarbejde med vores departement og europæiske kolleger bidrager til at sikre ensrettet regulering på tværs af EU. Der findes i dag ca. 670 danske grænseværdier i arbejdsmiljøet. En vigtig opgave er at bidrage til, at forældede danske grænseværdier opdateres på sigt – og en løbende implementering af nye EU-grænseværdier.

Samtidig administrerer vi produktregisteret, som er et fælles register med Miljøstyrelsen. Det indeholder oplysninger om en stor del af den farlige kemi, som importeres til eller produceres i Danmark. Vi hjælper både danske og internationale virksomhederne med deres anmeldelser.

Henter PDF