Gå til hovedindholdet

Energi, Offshore og Teknik (EOT)

Energi, Offshore og Teknik har det arbejdsmiljøfaglige ansvar for offshore- og energisektoren samt risikovirksomheder (Seveso), ligesom kontoret er udførende på tilsyn med sikkerhed og sundhed inden for offshore olie og gas. Vi har desuden det arbejdsmiljøfaglige ansvar for teknikområdet med specialkompetencer inden for bl.a. trykbærende udstyr og maskiner. Vores ambition er at være et kontor med tunge kompetencer, der matcher samfundsudviklingen, og vi arbejder sammen i et stærk fagligt miljø af teknikere, ingeniører, jurister og administrative.

Kontorchef: Morten Vestergaard

Formål

Kontoret samler de indsatsområder, der er knyttet til den grønne omstilling for energi i Danmark og den tekniske udvikling af samfundet på tværs af brancher og sektorer. Vi samler en række områder, hvor vi regulerer og hvor der føres tilsyn med virksomhedernes egen risikovurdering. Vi har fem kerneydelser:

  • Vi sikrer, at den grønne omstilling på energiområdet går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø på lands og til vands – herunder politikudvikling og ministerbetjening på området.
  • Vi er Arbejdstilsynets indgang til myndighedssamarbejde og koordinering i forhold til energi – fx havvind, PTX, CCS mm.
  • Vi bidrager til sikre og sunde arbejdsliv i offshoreindustrien inden for olie og gas samt risikovirksomheder.
  • Vi understøtter sikker brug af tekniske hjælpemidler på danske arbejdspladser gennem regulering og samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.
  • Vi fastsætter kvalifikationskrav for særligt farligt arbejde og bidrager til, at udenlandsk arbejdskraft arbejder i Danmark med kompetencer, der modsvarer de danske niveauer.

Hovedopgaver

Energi, offshore og teknik regulerer offshoresikkerhedsloven, herunder implementering af EU-direktiver, godkendelser og tilsyn på offshore, olie og gas. Vi betjener desuden Offshoresikkerhedsrådet og Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe, ligesom vi indgår i internationalt samarbejde i en række forskellige fora inden for energi og offshore-industrien.

På energiområdet samarbejder vi bredt på tværs af myndigheder. Her understøtter vi den grønne omstilling i forhold til regulering af energisektoren.

I forhold til risikovirksomheder har vi en opgave i forhold til regulering og samarbejde med andre myndigheder om bl.a. koordinering og kontrol på Seveso-området. Ligesom vi besvarer principielle spørgsmål på eksplosive området (ATEX). 

På det tekniske område er vi ansvarlige for regulering af tekniske hjælpemidler, bl.a. maskiner og arbejdsudstyr. Her samarbejder vi tæt med Sikkerhedsstyrelsen. Vi regulerer desuden brugen af elevatorer og trykbærende udstyr. Kontrol af området sker bl.a. i samarbejde med DANAK.

I forhold til det uddannelsesmæssige område har vi det overordnede ansvar for reguleringen af krav til arbejdsmiljøfaglig uddannelser, ligesom vi godkender udenlandske arbejdstageres arbejdsmiljøfaglige kompetencer.  

Henter PDF