G� til hovedindholdet

Digitalisering og Data

Kontoret har ansvaret for Arbejdstilsynets data samt udvikling og drift af digitale løsninger og it-systemer, der hjælper virksomheder med deres arbejdsmiljøarbejde og Arbejdstilsynets tilsynsførende med at løse deres opgaver hurtigt og effektivt.

Kontorchef: Kirsten Brink og Allan Kjær Andersen

Vi omsætter data til godt arbejdsmiljø 

Arbejdstilsynet er i fuld gang med en ambitiøst og omfattende modernisering af vores systemlandskab. Indtil videre har vi primært været koncentreret om data og mere teknisk back-end funktionalitet, men i 2022 og 2023 vil moderniseringen i langt højere grad handle om forretningsvendt udvikling.

Arbejdet med at modernisere indebærer alt fra den overordnede systemarkitektur – til de redskaber, der understøtter de tilsynsførende på tilsyn samt selvbetjeningsløsninger, som hjælper virksomheder med eget arbejdsmiljøarbejde.

Vi arbejder også med, hvordan kommunikationen mellem virksomhederne og Arbejdstilsynet bedst kan  administreres og understøttes. Det bygger blandt andet på omstrukturering af helt centrale data og rapporteringsløsninger og machine learning-modeller til tilsynsplanlægning, risikovurderinger mv.

I arbejdet med moderniseringen arbejder vi tæt sammen med de faglige kontorer i Arbejdstilsynet.

Digitalisering og Data understøtter samtidig den daglige drift af alle Arbejdstilsynets faglige opgaver – fra forebyggelse til undersøgelser af dødsulykker. Vores fornemste opgaver er at sikre, at Arbejdstilsynet kan sikre sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø ved at sørge for, at de rigtige data er tilstede på det rigtige tidspunkt til de rigtige personer.

Gode arbejdsforhold og stor mulighed for faglig udvikling

I Digitalisering og Data har vi gode, familievenlige arbejdsforhold og stor fleksibilitet i arbejdet. Det gælder både mulighederne for at arbejde hjemme og på kontoret - men det gælder også opgaverne. Fordi systemlandskabet er stort og komplekst, er der altid nye muligheder for at lære nyt og få nye roller.

Dagligdagen i Digitalisering og Data  

Medarbejderne i kontoret spænder bredt, både når det kommer til kompetencer og uddannelsesmæssig baggrund og erfaring. I praksis er der medarbejdere i kontoret der har + 20 års erfaring og yngste mand er vores nye elev der er startet i sommeren 2021. I kontoret er der i forhold til den uddannelsesmæssige baggrund ansat alt fra ingeniører, biologer, antropolog til egentligt IT uddannede. Vi lægger meget vægt på samarbejdsevner, erfaring og personlige kompetencer når vi kigger efter nye kolleger.

I 2019 overgik vi til agil IT-udvikling, der sikrer, at vi i kontoret er godt stillet i forhold til en omskiftelig (digital) verden, politiske krav, samarbejde med it-leverandører, samt fokus på brugerinddragelse og løbende tests af nyudvikling. Vi arbejder inden for rammerne af SAFe og Scrum b.la. med værktøjerne Jira og Confluence til projektstyring og dokumentation. 

Vi har seks udviklingsteams, der arbejder med forskellige udviklingsopgaver.  Hvert team styres af en PO og en Scrummaster, som sikrer, at udviklingen sker efter aftaler, til tiden og afstemt med forretningen.

Et af vores teams har særligt fokus på at følge op på problemer, udfordringer og ønsker til de eksisterende systemer. De har et tæt samarbejde med Supportteamet i hvert Tilsynscenter. De mødes dagligt og gennemgår og prioriterer de udfordringer, der opstår.

For at sikre et godt overblik og samarbejde med alle dele af forretningen, har vi også et tværgående team. I teamet arbejder medarbejderne for, at de løsninger vi leverer, rammer de rigtige forretningsmæssige behov i den mest hensigtsmæssige rækkefølge og efter BO-gruppens prioriteringer.

Alle de seks teams understøttes således af kolleger i tværgående roller: En koordinator, som sikrer, at udviklingsarbejdet er koordineret og skrider frem som planlagt. En testkoordinator, som løbende udvikler vores testproces, testteknikker og de regressionstest, der indgår i udviklingen af nye løsninger. En brugervenlighedsansvarlig, som i samarbejde med forretningen hjælper de enkelte teams med at udvikle de brugergrænseflader, der er behov for. Og endelig understøttes udviklingen af forretningsarkitekter, som sikrer, at systemerne og de bagvedliggende logikker grundlæggende hænger sammen.

Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde og muligheden for at være en del af holdet, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi søger løbende nye, dygtige medarbejdere.

Skriv til at@at.dk

Henter PDF