Gå til hovedindholdet

Psykisk arbejdsmiljø og Sygefravær

Kontoret har ansvaret for arbejdsmiljøfaglig viden og politikudvikling i forhold til særligt psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og forhold til der har betydning for psykisk nedslidning.

Kontorchef: Inger Sandgrav

Kontoret skal bidrage til den arbejdsmiljøfaglige viden på områderne og aktivt omsætte denne viden til nye metoder og indsatser med henblik på målrettede initiativer til arbejdspladserne. Kontoret har opgaven i forhold til implementering af initiativer om psykisk arbejdsmiljø i den politiske aftale om ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Kontoret koordinerer desuden Arbejdstilsynets viden om sygefravær, psykisk nedslidning og seniorer. Kontoret har ansvaret for den overordnede styring af og indholdsmæssige del i forhold til sygefraværsprojektet.

Kontoret har som særskilt projekt at udarbejde en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, samt opfølgende materiale hertil.

Kontoret varetager den løbende drift med besvarelse af henvendelser og spørgsmål på kontorets områder, herunder også i forhold til analyse og kendskab til data med relevans for områderne. Ligesom kontoret bidrager aktivt med viden og idéer i forhold til øvrige relevante projekter i Arbejdstilsynet.

Kontoret har ansvaret for nedenstående hovedområder og arbejdsopgaver:

 • Viden og policyudvikling vedrørende:
  • Psykisk arbejdsmiljø, herunder risikofaktorer
  • Voldsforebyggelse
  • Natarbejde
  • Sygefravær
  • Psykisk nedslidning
 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
 • Vejledninger om krænkende handlinger
 • Udvikling af målrettede indsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø
 • Koordinering af Arbejdstilsynets indsats i forhold sygefravær, herunder samarbejde med STAR
 • Viden om sygefravær og indsatser
 • Løbende drift i forhold til folketingsspørgsmål, ministerbetjening, øvrige spørgsmål og faglige afklaringer i forhold til psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og nedslidning


Henter PDF