G� til hovedindholdet

Psykisk arbejdsmiljø og Sygefravær

Kontoret har ansvaret for arbejdsmiljøfaglig viden og politikudvikling i forhold til psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og forhold, der har betydning for psykisk nedslidning.

Kontorchef: Inger Sandgrav

Kontoret skal bidrage til den arbejdsmiljøfaglige viden på områderne og aktivt omsætte denne viden til nye vejledninger, metoder og indsatser med henblik på målrettede initiativer til arbejdspladserne. Kontoret har opgaven i forhold til implementering af initiativer om psykisk arbejdsmiljø i den politiske aftale om ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Kontoret koordinerer desuden Arbejdstilsynets viden om sygefravær og psykisk nedslidning.

Kontoret varetager den løbende drift med besvarelse af henvendelser og spørgsmål på kontorets områder, herunder også i forhold til analyse og kendskab til data med relevans for områderne. Ligesom kontoret bidrager aktivt med viden og idéer i forhold til øvrige relevante projekter i Arbejdstilsynet.

Kontoret har ansvaret for nedenstående hovedområder og arbejdsopgaver:

 • Viden og policyudvikling vedrørende:
  • Psykisk arbejdsmiljø, herunder risikofaktorer
  • Voldsforebyggelse
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Natarbejde
  • Sygefravær
  • Psykisk nedslidning
 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
 • Vejledning om krænkende handlinger
 • Vejledning om vold
 • Vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres
 • Udvikling af målrettede indsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø
 • Viden om sygefravær og indsatser
 • Løbende drift i forhold til folketingsspørgsmål, ministerbetjening, øvrige spørgsmål og faglige afklaringer i forhold til psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og nedslidning

Henter PDF