G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets organisation

Arbejdstilsynet består af en direktion og fire centre: Arbejdsmiljøfagligt Center, der bor på Østerbro i København, og tre tilsynscentre, der bor i henholdsvis Kolding (TC Syd), Hadsten (TC Nord) og København (TC Øst). Der er ca. 750 årsværk i Arbejdstilsynet, hvoraf hovedparten er ansat i tilsynscentrene.

Henter PDF