G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Meddelelse til Arbejdstilsynet

Bilag 1 til AT-vejledning om asbest.

Anmeld asbestarbejde til Arbejdstilsynet - Virk

Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes.

Dette skal du bruge:
Anmeldelsen skal signeres med NemID nøglefil, nøglekort eller Digital Signatur.

Trin for trin guide

  • Oplysninger om virksomheden
  • Oplysninger om arbejdsstedets adresse og arbejdets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt
  • Beskrivelse af arbejdets omfang og anvendte arbejdsmetoder
  • Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse
  • Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, rengøringsarbejdet samt asbesttype

Mere information

Jf. At-vejledning C.2.2 af Juli 2005, afsn. 2.6.1 Anmeldelse til Arbejdstilsynet:Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes.

Andet arbejde, som vurderes ikke kun at indebære kortvarige og lave udsættelser for asbest, skal ligeledes anmeldes til Arbejdstilsynet.

Eksempler: Oprydning efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knuste asbestholdige tag- og vægplader Nedtagning af større mængder af plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest.

Sådan behandles dine personoplysninger

Når du bruger selvbetjeningen, registrerer og behandler vi personoplysninger. Du kan få oplysninger om bl.a. retsgrundlag og dine rettigheder i denne forbindelse.

Se privatlivspolitik - Virk

Indhold

Indhold

Henter PDF