Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 2 - Inddækning af asbestholdige tagplader

Bilag 2 til AT-vejledning om asbest.

To bestemte fremgangsmåder til at inddække asbestholdige tagplader på kan anvendes uden risiko for frigivelse af asbestfibre til omgivelserne.

Fremgangsmåderne er følgende:

A. Plane asbestcementtagplader (skiferplader)

Metode 1

Lægter placeres med en indbyrdes passende afstand på eksisterende skifertag. Lægterne fastgøres udelukkende med selvskærende skruer gennem tagpladen til underliggende eksisterende trælægte.

B. Bølgeasbestcementtage

Metode 1

Lægter placeres med en indbyrdes passende afstand i bølgedalen på eksisterende asbestcementtage. Lægterne fastgøres udelukkende med selvskærende skruer gennem tagpladerne til underliggende eksisterende trælægte. Oven på lægterne lægges så et nyt tag.

Metode 2

Eksisterende skruer i taget løsnes, og der skydes beslag hen over skruerne. Skruerne fastgøres igen. Lægter fastgøres til beslagene, og oven på lægterne lægges så et nyt tag.

Indhold

Indhold

Henter PDF