Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Rettelsesblad

Bilag 1 til AT-vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer

28. marts 2008

At-vejledning C.0.1

Grænseværdier - august 2007

Vejledningens side 15, pkt. 3.3 Anmærkninger ændres følgende:

Eksisterende tekst

L markerer, at grænseværdilisten er en loftsværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden

Ny tekst

L markerer, at grænseværdien er en loftsværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides

S betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden

Indhold

Indhold

Henter PDF