Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Grænseværdier for stoffer og materialer

Vejledningen indeholder retningslinjer for, hvordan grænseværdier kan bruges ved en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer. - Grænseværdier for luftforurening og for støv. Herunder procesbetingede grænseværdier ved svejsning og biologisk eksponeringsværdi.

Bemærk

Følgende grænseværdier fremgår nu af bilagene til bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 med senere ændringer om grænseværdier for stoffer og materialer:

  • Grænseværdier for luftforurening (bilag 2, afsnit A)
  • Grænseværdier for støv (bilag 2, afsnit B)
  • Procesbetingede grænseværdier (svejsning) (bilag 2, afsnit C)
  • Biologisk eksponeringsværdi (bilag 3).

Sammenskrivning af bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer

Listen over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende fremgår nu af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 med senere ændringer.

Sammenskrivning af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

Følgende grænseværdier mv. fremgår fortsat af At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer:

  • Organiske opløsningsmidler (punkt 3.4.2).

Indhold

Indhold